Moderne havbruk er en høyteknologisk industri. God styring og kontroll basert på integrert programvare og intelligente systemer er viktig nå og blir essensielt i tiden fremover. ScaleAQ har en lang rekke digitale produkter.

Sikrer fremtidens akvakultur

Vår velprøvde programvare og framtidsrettede digitale tjenester sørger for at den biologiske produksjonen skjer i tråd med bransjens krav til kontroll, fiskehelse, overvåking, planlegging og dataflyt. Produktområdet dekker styring av fysiske komponenter på sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg, registrering og analyse av store mengder biologiske data, miljødata og produksjonsdata, samt digital infrastruktur for moderne driftssentraler og lokalitetsnettverk. Våre ulike programvareprodukter kommuniserer via åpne API’er, og gir dermed oppdrettere mulighet til å integrere våre løsninger i et sømløst miljø med andre systemer.

Feedstation

Markedets mest avanserte styringssystem for fôringsanlegg, med detaljerte justeringsmuligheter og rapporteringsfunksjoner.

Vision

Brukervennlig applikasjon for visning av høykvalitets videobilder med fjernstyring av undervanns- og overflatekamera, samt integrasjon med fôringssystem, sensorikk og beslutningsstøtte.

Mercatus

Gjennom modulene Farmer, Future, Finance og Vet, sørger Mercatus for registrering av biologiske parametere, produksjonsplanlegging og -optimalisering, kostnadskontroll og fiskehelselogg.

UniteAQ

Vår plattform for å løse integrasjon, dataflyt og analyse. UniteAQ sørger for at oppdrettere kan overvåke og analysere sine viktigste produksjonsdata i sanntid og fortid, uavhengig av hvilket system som produserer selve datagrunnlaget.

Link

Vi leverer skreddersydde kommunikasjonsløsninger å ivareta behov knyttet til fjerndrift og fjernovervåking – alt fra enkle direkteforbindelser mellom to flåter til komplekse nettverk som dekker mange anlegg og store geografiske avstander.

Kontrollrom

Design og etablering av alt fra mindre kontrollrom til komplette, integrerte operasjonssentraler for fjernfôring, -overvåking og -drift av oppdrettsanlegg.

We are aquaculture

Nettsidene er under utvikling. Om du vil lese mer om produktene og tjenestene våre kan du foreløpig gjøre dette ved å besøke selskapene under.

Logoen til Steinsvik
Logoen til Aqualine
Logoen til AquaOptima

Kontakt oss for å høre om digitale produkter for ditt akvakulturprosjekt:

Navn
Fill out this field
E-post *
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.
You need to agree with the terms to proceed
Meny
Keep me updated
Hold meg oppdatert