Maskinsyn for fiskevelferd i eksponerte lokasjoner

Havforskningsinstituttet meldte i 2020:”I fremtiden ønskes oppdrettsanlegg på mer eksponerte lokaliteter, gjerne langt til havs. Da kan fisken oppleve langt sterkere vannstrøm enn på tradisjonelle lokaliteter. Tåler laksen dette?… Hvis strømmen overgår fiskens svømmekapasitet, blir den utmattet, stresset, danner melkesyre i muskulaturen og vil over tid dø.”

ScaleAQ er både en leverandør og prosjektpartner for utfordrende prosjekter. De fleste nyvinninger nå er tilknyttet eksponerte lokaliteter, som krever særskilt fokus på fiskevelferd. HI’s rapport peker spesielt på stiming og posisjonering i merd som resultat av for sterk strøm (over tid) ift. kroppslengde. Dette kan detekteres via maskinsyn, enten som posisjon, stimtetthet, svømmemønster eller simpelthen om fisken står nært notveggen med halefinnen. Et kamerasystem som detekterer dette automatisk blir et viktig verktøy for velferdsvurdering i eksponerte og strømutsatte lokasjoner.

Systemet kan i sin enkleste form vurdere posisjon, rotasjon, samt tetthet av fisken. Dette kan løses med fastmonterte kamera, montert på rett dyp oppstrøms og nedstrøms i merda. I tillegg kan og bør strømstyrken i vannet måles. Posisjon i merd og stimatferd er også foreslått som regulatorisk premiss for strømutsatte lokaliteter.

Oppgaven kan med fordel forlenges til Masteroppgave:

Oppgaven oppsummeres i følgende punkter:

  • Hardware-design av et maskinsynsystem for automatisk evaluering av fiskevelferd
  • Valg av metodikk for automatisk deteksjon (algoritme-nivå)
  • Bruk av maskinlæring for deteksjon av fisk / not / halefinne / evt. analyse
  • Implementasjon og testing