Maskinsyn for analyse av laksevelferd (fotoboks)

ScaleAQ leverer årlig et hundretalls kamera til oppdrettsnæringen. De fleste av kameraene benyttes til ren manuell observasjon, som for eksempel til vurdering av fiskens appetitt.

Vurdering av velferd har et økende fokus i oppdrettsbransjen. Nofima beskrev i 20181 en rekke visuelle/morfologiske vurderinger som hudblødninger, skjelltap, øyeskade, forkortede gjellelokk og andre misdannelser. Maskinsyn egner seg meget bra til automatisk prosessering av en stor mengde fisk for bl.a. slike evalueringer. Dette kan skje i form av en manuelt operert fotoboks der bedøvet fisk legges inn for avbildning, eller som et punkt i prosesslinja der for eksempel dødfisk pumpes opp fra merd. I begge tilfeller er primæroppgaven er kontrollert avbildning med mulighet for etterfølgende analyse.

Oppgaven kan vinkles mot maskinvareutvikling eller på bruk av maskinlæring for evaluering av OVIer.

Oppgaven kan med fordel forlenges også til Masteroppgave.

Oppgaven oppsummeres i følgende punkter:

  • Design av et maskinsynsystem for kontrollert avbildning av fisk
  • Vurdering av hvilke visuelle OVI-er maskinsyn kan brukes til å vurdere
  • Klassifisering av fisk ihht. dødsårsak: NS2417 definerer klassifisering av dødsårsaker, men har ulike praktiske tolkninger
  • Sikker telling av flere fisk i høyhastighet prosesslinje