Vil du levere havbruksbransjens beste løsninger?

Frist: 24.06.2021

Varighet: Fast
Tiltredelse: Etter avtale
Sektor: Privat
Stillingsfunksjon: Rådgivere Sjøbasert

ScaleAQ

ScaleAQ er en ledende global teknologileverandør som leverer og produserer komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Selskapet har ca. 850 ansatte og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam.

Gjennom økt fokus på bærekraft, biologi, produktutvikling og digitalisering har ScaleAQ tatt en tydelig rolle for å sikre at utvikling av teknologi skjer på biologien og miljøet sine premisser. Det gjør vi ved å produsere og levere teknologi, infrastruktur og tjenester på en solid, bærekraftig og innovativ måte.

Vi søker Rådgivere Sjøbasert i flere regioner

Grunnet stor og økende aktivitet ønsker vi å styrke vår tilstedeværelse i området Ålesund – Florø – Bergen. Som rådgiver vil du være i daglig kontakt med våre kunder, og ha ansvar for salg og implementering av våre løsninger og produkter i regionen. En viktig del av rollen som rådgiver i ScaleAQ er å lede salgsprosesser sammen med vårt Engineering og Prosjektmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og salg for sjøbasert oppdrett i definert region
 • Kartlegge og identifisere nye markedsbehov og trender
 • Innhenting og bearbeiding av markedsdata i vårt CRM-system
 • Relasjon og nettverksbygging
 • Være aktivt bindeledd mellom markedet og de ulike fagmiljøene i ScaleAQ
 • Delta på kundemøter, messer, konferanser og nettverk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ønsker at du har god teknisk forståelse
 • Erfaring fra, eller kjennskap til havbruksnæringen
 • God kommersiell forståelse og evne til å overføre planer til handling
 • Selvstendig og ansvarsbevisst med fokus på resultat og måloppnåelse
 • God evne til samhandling og kommunikasjon internt og eksternt

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende stilling hos en verdensledende utstyrsleverandør med store vekstambisjoner. Du får jobbe sammen med havbruksnæringens kanskje mest fremoverlente utviklings og Engineeringsmijø, med både små og store leveranseprosjekter. Våre prosjekter kan inneholde alt fra software, infrastruktur, kamera, sensorikk, merd, not, fortøyning, fôringsanlegg, fôrflåter og båter; enkeltvis eller som Turn Key leveranser. En del reisevirksomhet må påberegnes. Arbeidssted vil tilrettelegges etter bosted til rette kandidater, hovedsakelig i Bergen, Florø eller Ålesund. Stillingen rapportere til Regionssjef Sør eller Midt avhengig av kontorsted. Vi tilbyr gode og konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Åsmund Håvik, Regionsjef Sør  | tlf. 900 87 140 | mail asmund.havik@scaleaq.com
Geir Erik Bogø, Regionsjef Midt | tlf. 900 71 350 | mail geir.bogo@scaleaq.com
Stig Førre, Chief Commercial Officer | tlf. 928 84 280 | mail stig.forre@scaleaq.com

Meny