Sommerstudent beskrivelse 2022 – Marine Engineering

Frist: 30.05.2022

Varighet: 15.juni – 15.august
Sektor: Privat
Sted: Hovedkontor Trondheim (Beddingen, Solsiden)

ScaleAQ er en ledende global teknologileverandør som leverer og produserer komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Selskapet har ca. 850 ansatte og kontorer i Norge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam.

Med økt fokus på bærekraft, biologi, produktutvikling og digitalisering sikrer ScaleAQ at utvikling av teknologi skjer på biologien og miljøet sine premisser. Det gjør vi ved å produsere og levere teknologi, infrastruktur og tjenester på en bærekraftig og innovativ måte.

Vi søker sommerstudent med interesse for havbruk og analyser

Fortøyningsanalyser er en viktig del av prosjekteringsunderlag for havbruksanlegg, i henhold til krav og retningslinjer i forskrift NYTEK og gjeldende Standard(er) NS9415:2009 og NS9415:2021. Dagens anlegg for oppdrett har oftest en fôrflåte i tillegg til merdkonstruksjoner, for å kunne lagre og fordele fôr ut til merdene.

Lokalitetene for havbruk blir med tiden mer eksponerte når det gjelder bølge-, vind- og strømforhold. Dette medfører høyere krefter og responser i anlegget og flåte, samt en økning av ikke-lineære effekter som dominerer kraftbildet. Høsten 2021 utførte ScaleAQ omfattende modelltester på Marintek (Sintef Ocean) av merd og flåte med komplett fortøyningsoppsett. Disse testene er nå viktige for å verifisere våre beregninger og metodikk for dimensjonering.

Sommerstudenten skal dekke følgende arbeidsoppgaver:

  • Tilegne seg kunnskap om installasjoner / flåte og tilhørende fortøyning
  • Tilegne seg kunnskap om analyseverktøyet Aquasim (levert av Aquastructures)
  • Fortøyningsanalyser for flåter med Aquasim
  • Lage rapport og presentere arbeidet for fag-gruppen i ScaleAQ

 

Sommerstudenten bør ha følgende kvalifikasjoner:

  • Minimum 4. års student ved Institutt for Marin Teknikk eller tilsvarende med fokus på Hydrodynamikk og/eller Marine Konstruksjoner
  • God kjennskap til Matlab eller tilsvarende

Ønsket oppstart 15. Juni (Varighet medio august). Ferietid avtales nærmere.
Arbeidssted ScaleAQ Hovedkontor Trondheim (Beddingen, Solsiden).

Kontaktperson: Teknisk Direktør Martin Søreide, +47 905 59 669/ martin.soreide@scaleaq.com

Meny