Installatør / Faglig leder elektro gr.l

Frist: 15.02.2022

Varighet: Fast
Tiltredelse: Etter avtale
Sektor: Privat
Sted: Trondheim, Bergen eller Haugesund
Stillingsfunksjon: Installatør / Faglig leder elektro gr.l

ScaleAQ

ScaleAQ er en ledende global leverandør av utstyr og løsninger til havbruksindustrien, med kunder i over 40 land og mer enn 900 ansatte. Selskapet har nærmere 40 års erfaring fra bransjen, og kontorer i Norge, Skottland, Island, Spania, Tyrkia, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam. ScaleAQ sin produktportefølje dekker alle områder innen landbasert og sjøbasert havbruk. Fokus på produktutvikling, Marine Engineering og digitalisering har gitt selskapet en sterk posisjon, og gjort oss til en foretrukken partner for havbrukere verden over.

Spennende stilling innen oppdrettsnæringen   

Som Installatør / Faglig leder elektro gr.l vi du ha ansvar for at selskapet har nødvendig kompetanse til å påta seg relevante oppdrag knyttet til elektriske anlegg, derunder bidra til regelmessig kompetanseheving /oppdatering der det er nødvendig. Stillingen setter store krav til faglig dyktighet, selvstendighet og egen drivkraft. Du vil få store muligheter til å påvirke egne arbeidsoppgaver og egen arbeidsdag i et selskap i vekst. 

Hovedansvarsområder:

 • Sikre at ScaleAQ sine oppdrag og praksis på elektro samsvarer med myndighetenes krav og regulativer. 
 • Sikre at elektroarbeidet ivaretar HMS for ansatte, kunder og partnere. 
 • Sikre at elektroleveransene gjennomføres forskriftsmessig, effektiv og lønnsomt.
 • Internt og eksternt kontaktpunkt for faginstans på elektro. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for utarbeidelse, oppdatering og implementering av prosedyrer for arbeid knyttet til elektriske anlegg (IK elektro).
 • Sørge for systematisk dokumenthåndtering og korrespondanse med berørte parter eks. kunder og myndighet.
 • Kontrollere, evaluere og justere HMS aktiviteter innenfor eget arbeidsområde.
 • Sørge for at kvalifisert personell blir benyttet til de enkelte arbeidsoppdrag
 • Stille sin arbeidskapasitet tilgjengelig for avdelingene i selskapet (eks. Prosjektering og prosjektarbeid) 

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Bestått Installatørprøven.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra havbruksnæringen eller annen relevant erfaring er en fordel

Vi tilbyr en spennende stilling hos en verdensledende utstyrsleverandør med store vekstambisjoner. Du vil inngå i selskapets prosjektavdeling bestående av 20 personer lokalisert i våre nye lokaler sentralt i Haugesund hvor det satses på et sterkt prosjekt-, utviklings- og engineeringsmiljø.

Vi tilbyr gode og konkurransedyktige betingelser.

Jerome Cieza, HSEQ Director | Tlf. +47 930 82 660

Meny