Returskjema flytekrager og fortøyning

Generelt

Vi gjør oppmerksomme på at det tilkommer et returgebyr og at følgende varer ikke kan tas i retur:

 • varer som faller inn under kategorien mindre forbruksmateriell (eks. bolter/sjakler/splinter/mutre)
 • kveil med tau
 • ikke komplett, skadet, ikke salgbar, produsert, spesielle varer, ikke lagerført, eller ikke desinfisert varer

Varer skal være desinfisert (se nederste punkt i skjemaet).

Hvordan registrere retur?

 1. Vennligst registrer dine returvarer i skjemaet nedenfor
 2. Sikre at retur er avklart med ansvarlig selger
 3. Skriv ut returskjemaet du får tilsendt på e-post
 4. Legg skjemaet ved varene som skal i retur og send forsendelsen til oss

Registrer retur

 • Dato for innsendelse av retur
 • Produkt Feilbeskrivelse Actions
     
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 50 MB.
  • NB: Skriv ut returskjema og legg skjemaet ved varene som skal inn til service