1. Hjem
  2. Seabased
  3. Notvaskere

Notvaskere

Vaskesystem for not og skrog

Bærekraftig notvask

Notvask handler om å skape et ideelt miljø for fisken. Ved å fjerne alger fra nota opprettholdes god vanngjennomstrømming. Dette sikrer best mulige oksygenforhold for fisken, samtidig som man fjerner grobunn for alle organismer som kan utvikle seg i denne groen.

Utfordringen er å få nota ren uten å skade den, og med minimal påvirkning på coatingen som skal forhindre videre tilgroing. ScaleAQ leverer MEOX notvaskere med en patentert rengjøringsmetode som har en unik grad av skånsomhet – selv under rengjøring med høyt trykk.

Kavitasjonsvask-teknologi

Kavitasjon er rask dannelse og kollaps av bobler i en væske. MEOX notvaskere er spesielt utviklet for å la oppdrettere og serviceselskaper utnytte kavitasjonsteknologien til vask av nøter og annet utstyr.

Millioner av små luftbobler i vannstrømmen skaper en stråle som treffer noten. Ettersom denne strålen i stor grad består av luft, er den langt «mykere» enn en ren vannstråle, også ved høyt trykk. Luften, eller mer nøyaktig dampboblene som dannes i rengjøringsenheten, imploderer når de treffer flaten som skal vaskes. Implosjonen skaper trykkbølger som bidrar til rengjøringseffekten. Dette gir meget skånsom rengjøring, selv ved trykk opp til 200 bar.

Lavt drivstofforbruk – reduserte kostnader

Med denne teknologien kan nøtene rengjøres med mye lavere energibruk, ettersom det benyttes mindre vann, og dermed også mindre pumper, som krever mindre energi. Vi har sett at energibehovet kan reduseres med 1/3 sammenlignet med konvensjonell rengjøring. For store pumper og store dieselmotorer som bruker opp mot 100L/timen, ser man fort den enorme besparelsen ved å redusere energibehovet. Lavt forbruk forenkler elektrifisering av rengjøringsoperasjoner og muliggjør rengjøring av nøter på ren batteridrift. Energiforbruket kan senkes så mye at det faktisk muliggjør bruk av strøm på merdene for drift og/eller lading.

Dokumentasjon

I perioden 2015–2019 gjennomførte Sintef et prosjekt for å bedre forståelse og forbedring av tilgjengelige rengjøringsteknologier.

Lavtrykk (80 bar), høytrykk (200 bar) og kavitasjonsvask (200 bar) ble testet. Resultatene av prosjektet viste at rengjøring med lavtrykk ga liten rengjøringseffekt, men faktisk ga ganske store skader på noten. Høytrykksspyling vasker bra, men ble også vist å være svært ødeleggende for antigroingsbehandlingen, som ble redusert med mellom 21% og 31% etter bare en rensesyklus. Etter 35 vask var opptil 90 % av antigroingsbehandlingen borte. Lavtrykksrengjøringen fjernet 5–9 % av antigroingsbehandlingen etter én vask, og 40–46 % etter gjentatt rengjøring. Kavitasjonsvask med hele 200bar, (samme som høytrykk) viste seg å ha ingen påvirkning etter én enkeltvask og ha fjernet bare 2–9 % av antigroingsbehandlingen etter gjentatte vask. Kavitasjonsvask kan også benyttes ned til 80 bar, og da blir den enda mer skånsom. 

Konklusjonen: Både kavitasjonsvask og høytrykksspyling rengjør noten, men kavitasjonsvask er den desidert mest skånsomme rensemetoden for både oppdrettsnøter og andre objekter som må rengjøres.

Bærekraft

Slitasje på oppdrettsnøter er en bærekraftsutfordring på flere områder. Uoppdagede hull som følge av for hard rengjøring kan føre til rømming, og nøter som blir for hardt vasket, har kortere levetid enn nøter som har fått skånsom vask med én enkelt eksponering. Vi anslår at nøter vasket med MEOX notvaskere vil kunne brukes i én ekstra generasjon med minimalt vedlikehold.

 

Vis hele teksten.... Lukk

Spørsmål?

Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Njål Tvedt
Regionsjef sør
  1. Hjem
  2. Seabased
  3. Notvaskere