1. Hjem
 2. Seabased
 3. Fortøyningssystemer

Fortøyningssystemer

Fortøyningssystem fra ScaleAQ tilpasses de krevende miljøene de skal fungere i og er en sikker og robust investering. Fortøyningsutstyr skal tåle vær og vind på sitt mest ekstreme. Derfor benytter vi både din kunnskap om eget område, våre 40 år med erfaring i bransjen og grundige analyser og beregninger for å sikre utstyrets robusthet. Slik at fortøyningssystem fra ScaleAQ møter både våre, dine og myndighetenes krav og blir en sikker og robust investering.

 

Akkrediterte fortøyningsanalyser

Utgangspunktet for gode fortøyningssystemer er inngående kjennskap til stedet anlegget skal settes opp i. ScaleAQ har høyt kvalifiserte rådgivere og de mest oppdaterte analyseverktøyene tilgjengelig for dimensjonering av fortøyninger. Vi kombinerer din erfaring med avanserte lokalitetsundersøkelser.

Dataprogram gjør det mulig å simulere forholdene på en gitt lokalitet en stormfull dag. Flytekrager, nøter og fortøyningssystem blir modellert i programmet. Ved å sette inn strøm-, bølge- og vinddata for lokaliteten, beregner dataprogrammet hvilke krefter forankringer og flytekrager blir utsatt for innenfor de sikkerhetsmarginer som kreves i standarden NS 9415. Det gjør det mulig å optimalisere komponentene som fortøyningssystemet består av. Dette gjøres av vår Marine Engineering-avdeling.

Dette får du når du velger fortøyningssystem fra ScaleAQ

 • Sertifisert i henhold til NS9415
 • Sertifisert i henhold til NYTEK-forskriften
 • Standardiserte komponenter
 • Komplett dokumentasjon av fortøyningssystemet
 • Komplett system – alle deler er tilpasset hverandre
 • Egne eksperter på fortøyningsanalyser: Marine Engineering
 • Egen og tredjepartskontroll på alle standardiserte løsninger vi ikke produserer selv
 • Testet både i simulerte og reelle omgivelser i årevis

 

ScaleAQ Mooring System video:

Vis hele teksten.... Lukk

Spørsmål?

Håkon Tønne
Produktsjef fortøyning
Øyvind Refsnes
Regionsjef Fortøyning Sør
 1. Hjem
 2. Seabased
 3. Fortøyningssystemer