1. Hjem
 2. Seabased
 3. Fortøyningssystemer

Fortøyningssystemer

Fortøyningssystem fra ScaleAQ tilpasses de krevende miljøene de skal fungere i og er en sikker og robust investering. Fortøyningsutstyr skal tåle vær og vind på sitt mest ekstreme. Derfor benytter vi både din kunnskap om eget område, våre 40 år med erfaring i bransjen og grundige analyser og beregninger for å sikre utstyrets robusthet. Slik at fortøyningssystem fra ScaleAQ møter både våre, dine og myndighetenes krav og blir en sikker og robust investering.

Akkrediterte fortøyningsanalyser

Dataprogram gjør det mulig å simulere forholdene på en gitt lokalitet en stormfull dag. Flytekrager, nøter og fortøyningssystem blir modellert i programmet. Ved å sette inn strøm-, bølge- og vinddata for lokaliteten, beregner dataprogrammet hvilke krefter forankringer og flytekrager blir utsatt for innenfor de sikkerhetsmarginer som kreves i standarden NS 9415. Det gjør det mulig å optimalisere komponentene som fortøyningssystemet består av. Dette gjøres av vår Marine Engineering-avdeling.

Dette får du når du velger fortøyningssystem fra ScaleAQ

 • Sertifisert i henhold til NS9415
 • Sertifisert i henhold til NYTEK-forskriften
 • Standardiserte komponenter
 • Komplett dokumentasjon av fortøyningssystemet
 • Komplett system – alle deler er tilpasset hverandre
 • Egne eksperter på fortøyningsanalyser: Marine Engineering
 • Egen og tredjepartskontroll på alle standardiserte løsninger vi ikke produserer selv
 • Testet både i simulerte og reelle omgivelser i årevis

ScaleAQ Mooring System video:

Vis hele teksten.... Lukk

Håkon Tønne

Produktsjef fortøyning

 1. Hjem
 2. Seabased
 3. Fortøyningssystemer
Meny