Fiskehelse og hygieneLusekontrollThermolicer

Thermolicer

Vi leverte vår første Thermolicer i 2014 etter syv års utvikling. Siden 2016 har termisk avlusing vært den mest brukte avlusingsmetoden i Norge. Thermolicer hjulpet oppdrettere i Chile, UK, Canada, og på Færøyene å kontrollere lusesituasjonen.

Produktdetaljer

Metode

Temperert vann (28-34°C)

Fartøyer

Brønnbåter, servicefartøy og lektre

Fiskepumpe

Tilpasses til kundens ønsker

Filtrering

100 µm

Kapasitet

70-300 t/t

Behandlingsrør

300-600 mm

Full effekt med null kjemikalier

Lakselus har vist seg å være et tilpasningsdyktig vesen og er en pågående utfordring for oppdrettere. Lusen har imidlertid en lav toleranse for plutselige temperatursvingninger. Dette utnyttes i Thermoliceren. Fisken bades i lunkent vann i en kort periode, sjokket gjør at lusen faller av og kan samles opp for destruering.

Maskinen

Thermoliceren er en maskin som utfører badebehandling av fisk. En plutselig økning i vanntemperatur er en etterhvert velkjent metode for avlusing. Thermolicer er utviklet for å kunne bade fisken i temperert vann i en kort periode.

I praksis er Thermolicer en vannlås der fisken er i kontinuerlig bevegelse i røret. Dette sikrer at fisken ikke kommer i kontakt med bevegelige deler eller gis plass til å akselerere og evnetuelt slå seg i en vegg eller kant under prosessen.

Fisken samles og pumpes inn i maskinen, hvor den passerer gjennom behandlingssløyfen på 25–30 sekunder. Behandlingsvannet holder 28–34 grader avhengig av sjøtemperaturen. Behandlingsvannet filtreres, luftes, tilsettes oksygen og brukes på nytt i systemet.

thermolicer illustrasjon
  1. Fisken entrer Thermoliceren etter pumping.
  2.  Vannseparasjon.
  3. Sjøvann blir filtrert og sluppet ut.
  4. Fisken utsettes for lunkent vann.
  5. Behandlingssløyfe.
  6. Vannoverflate.
  7. Separator for behandlingsvann.
  8. Fisken forlater maskinen.
  9. Oppvarmet vann sirkuleres til vanntanken for filtrering, lufting og oppvarming.
  10. Behandlingsvannet pumpes tilbake til behandlingssløyfen.

NB. Vannbehandlingssystemet er ikke vist.

I bruk

Thermoliceren kan monteres på servicefartøy, brønnbåter og lektere. Fisken samles og pumpes gjennom Thermoliceren og deretter tilbake i samme merd, eller til en tom merd. Sammen med Thermoliceren får du opplæring og anbefalinger for å sikre at du kan behandle fisken når det trengs, og ikke være avhengig av en tredjepart.

Kapasitet

En standard Thermolicer er plassert i en 25 fots container. Lengden på vannlåsen er 22 meter og har en kapasitet på opp til 90 tonn per time. Reell kapasitet vil variere noe avhengig av temperatur, størrelse på fisk, fiskepumpen og trenging av fisken.

Skreddersøm

Thermolicer er en patentert metode for avlusing av fisk i en vannlås. Kapasiteten på en standard Thermolicer er begrenset av lengden og dimensjonen på denne vannlåsen. ScaleAQ kan også skreddersy behandlingssløyfer. Dette sørger for at man kan oppnå en betydelig høyre kapasitet (tonn/time) per linje og at behandlingssløyfen kan tilpasses til de fleste fartøyer.

The Explorer

Se også presentasjon av Thermolicer på The Explorer (engelsk).

Vi har vært heldige som fikk Thermoliceren tidsnok og kunne ta den i bruk. Uten den hadde vi nok slitt med å holde lusetallene nede i slutten av juni og juli. Vi ser kjemperesultater, det er minimalt med lus, og vi ligger godt under tiltaksgrensen. Thermoliceren er et svært nyttig verktøy. Ikke minst er det viktig å presisere at vi nå kan behandle fisken uten å bruke medikamentelle behandlinger. Det gjør det mer skånsomt for fisken og miljøet, det er svært viktig for Bolaks

Tom Olsen

Prosjektkoordinator, Bolaks

Bilder

Nedlastninger

Relaterte produkter