1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbased

Styrings og kontrollsystem

Produktdetaljer

Overvåkning

Styring

Alarmer

Fjerndrift

Bilder

Vi leverer automasjonssystemer for styring og overvåkning av alle relevante parametere på anlegget. Systemet lar deg kontrollere oksygentilførselen i alle kar, justere pH-verdien i vannet for å optimalisere de biologiske prosessene, samt kontrollere omformere for pumper og vifter. I tillegg er det alarmfunksjonalitet på alle parametere i anlegget for fjernkontroll fra kontrollrommet.

Meny