1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbased

Proteinskimming og ozonbehandling

Produktdetaljer

Effektiv fjerning av partikler

Kapasitet tilpasset til prosjektet

For å oppnå optimalvannkvalitet bør det implementeres en sidesløyfe med proteinskimming og ozonering på anlegget. Dette betyr at rundt en tredjedel av vannet som føres gjennom bioreaktoren vil til enhver tid gå gjennom til proteinskimming og ozonering. Denne prosessen fjerner effektivt finpartikler fra vannstrømmen og skaper et klart og tiltalende oppdrettsvann. Vi i ScaleAQ tilbyr proteinskimmere og ozoneringsløsninger tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Meny