1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbased

Prosjektering og dimensjonering

Produktdetaljer

Nøkkelferdige anlegg

Opplæring og bistand under drift

Bilder

Vi tar vare på hele prosessen fra design av bygning, inkludert produksjonsavdelinger og tekniske rom, etablering av prosedyrer for sykdomsforebygging, håndtering av fiskelogistikk og kontrakter med entreprenører. Vi sørger for at hele anlegget er økonomisk, effektivt og optimalisert for god fiskehelse og drift.

Meny