1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbased

OptiTrap

Produktdetaljer

Effektiv fjerning av partikler

Vedlikeholdsvennlig

Designet for å fjerne partikler fra tanken. OptiTrap sørger for at store partikler fjernes fra karet nesten umiddelbart etter at de dannes. OptiTrap fjerner opptil 95 prosent av de sedimenterbare partiklene fra vannet, og legger et effektivt grunnlag for å opprettholde optimal vannkvalitet i tanken til enhver tid.

Effektiv fjerning av partikler

OptiTrap sørger for at de aller største partiklene raskt fjernes fra vannet. OptiTrap tar ut 95% av de sedimenterbare partiklene i vannet og legger dermed grunnlaget for at optimal vannkvalitet bevares til enhver tid.

Det er viktig å fange opp de største partiklene før de rekker å løse seg opp til mindre partikler. Det er mer krevende å fjerne mindre partikler fra vannet. Dette er altså en løsning som sparer både energi og tid, samtidig som du får mindre belastning på resten av anlegget.

OptiTrap består i hovedsak av en slisse i sentrum av karet som fanger opp de sedimenterbare partiklene, og en liten slamoppsamler på siden av oppdrettskaret. Den lille, men partikkelrike vannstrømmen ledes til slamoppsamleren der partiklene skilles ut mens vannet går tilbake i vannomløpet.

Vedlikeholdsvennlig

OptiTrap er vedlikeholdsvennlig og enkel å rengjøre. Korrekt fôring og jevnlig rengjøring av slangene fra OptiTrap er alt som kreves for å holde systemet i drift – og dette er langt enklere enn andre metoder, som ofte krever omstendelig renhold og vedlikehold.

Meny