1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbased

OptiTrap

Produktdetaljer

Selvrensende

Lett å identifisere fôrspill

Ingen bevegelige deler – mindre slitasje

Reduserer behovet for andre større og komplekse teknologier for fjerning av avfall

Adaptere er tilgjengelige for applikasjoner som bruker metrisk VVS

Bilder

OptiTrap – Effektiv fjerning av partikler

  • Gir en selvrensende effekt ved at den automatisk fjerner partikler ved å lede dem til midten av tanken
  • Observasjonsvindu i slamkollektoren gjør det enkelt å identifisere fôrspill
  • Ingen bevegelige deler gjør at ting ikke slites ut
  • Reduserer behovet for andre større og komplekse teknologier for fjerning av avfall
  • Adaptere er tilgjengelige for applikasjoner som bruker metrisk VVS

OptiTrap er et eksklusivt, svært optimalisert system med to avløp for oppsamling av partikler, som muliggjør effektiv fjerning av partikulære avfallsstoffer (uspist fôr og fiskeavføring) i Recirculating Aquaculture Systems (RAS). OptiTrap-systemets sentrale hovedavløp håndterer den primære vannutvekslingen for en RAS-tank; mens et mindre integrert avløp for partikulært avfall gir en tankanordning for rask og effektiv fjerning av avfall. Over 90% av det sedimenterbare avfallet kan fjernes fra tanken i løpet av få minutter etter generering.

OptiTrap-systemet gjør RAS-tankene selvrensende ved å lede partikulære avfallsstoffer til midten av tanken der de automatisk fjernes. Avfallsstoffene ledes i en sidestrøm til en slamkollektor som er montert på siden av hver tank.

Denne sidestrømmen utgjør omtrent 5% av den totale vannstrømmen fra tanken. Muligheten til enkel observasjon av slamkollektoren for eventuelle fôrspill gjør det mulig for operatøren å kontrollere fôring til individuelle tanker, og dermed kontrollere en av de største økonomiske utgiftene i RAS-oppdrett.

Fra et investeringsperspektiv reduserer bruk av OptiTrap-teknologien behovet for andre større og komplekse teknologier for fjerning av partikulære avfallsstoffer trommelfilter og sandfilter. I tillegg kan OptiTrap-teknologi redusere størrelsen på biofilteret som kreves for å kontrollere ammoniakk i vannet. OptiTrap-systemet inneholder ingen bevegelige deler og ingenting å slite ut; dette er vist i mange kommersielle RAS-installasjoner over hele verden.

Meny