1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbased

OptiTank

Produktdetaljer

Sensorer:
Temperatur, dybde, O2, kompass

Vinkel:
77° i vann

Vi foretrekker åttekantede kar, da dette gir ideell karhydraulikk. I Optitank er vannkvaliteten like god i alle områder av karet, med god oksygenfordeling, optimal vannstrømning og sunn fisk.

Åttekantede kar for optimal hydraulikk

Vi velger åttekantede oppdrettskar siden de ivaretar karhydraulikken på best mulig måte. Det er langt enklere å holde vannkvaliteten optimal i et åttekantet oppdrettskar, sammenlignet med alternative løsninger.

Siden den åttekantede formen, sammen med OptiFlow fører til god vannkvalitet, gode oksygenforhold og optimal strømning i hele karet, fordeler også fisken seg ut i hele karvolumet – noe som er viktig for fiskevelferden.

De partiklene som ikke har blitt fanget opp i OptiTrap fanges opp i senter- eller sideavløpet i karet.

Meny