1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbased

OptiFlow

Produktdetaljer

Optimaliserer vannstrøm

Bedrer fiskens kondisjon

Selvrensing av kar

OptiFlow er et vanninnløpssystem for perfekt blanding av vann og selvrensing av kar. OptiFlow optimaliserer hastigheten på vannstrømmen for å gi fisken de rette svømmeforholdene for økt kondisjon. OptiFlow-systemet bidrar til optimal vannstrømning gjennom hele hele karet.

Selvrensende oppdrettskar

OptiFlow er et vanninnløpssystem for selvrensende oppdrettskar. Systemet består av innløpsrør, strømningsforsterkere og sensorer som måler vannflow, i tillegg til selve oppdrettskaret, OptiTank.

Utformingen av oppdrettskaret sørger for god karhydraulikk – et oppdrettskar der vannkvaliteten er god i alle områder av karet og der vannet løses inn på en måte som både gjør at karet holdes rent og at fisken trives.

Hydraulikken i karet er viktig både for at fisken skal ha et optimalt miljø for vekst og trivsel, og i tillegg for at fisken skal leve i et miljø som ikke medfører stress eller ubehag. Alle valgene vi tar handler om å skape et godt vekstmiljø for fisken – fra fargen på karet, til størrelsen, innvendig overflate til avløp og vanninntak.

Rett strømning gir frisk fisk

Vi leverer oppdrettskar der strømningene i vannet også sørger for at fisken får trening i et miljø som føles naturlig.

Vi har erfaring med anlegg i alle størrelser og de fleste fisketypene i verden – og vet hvordan den ideelle karhydraulikken for ditt anlegg oppnås.

Meny