1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbased

Oksygenering

Produktdetaljer

Anbefalt oksygeneringsløsning tilpasset hvert enkelt prosjekt.

For å løse oksygen ut i vannet velger vi teknologier som er driftssikre og energieffektive. Vi anbefaler én oksygeninnløser per kar slik at kontroll og overvåking av oksygenet blir enklest mulig.

Meny