Innlegg fortøyningsøre

Produktdetaljer

302648
Innlegg fortøyningsøre for 400/450/500 klammer

302739
Innlegg fortøyningsøre for 560/630 klammer

Bilder

  • Innlegget reduserer slitasjen på fortøyningsøret og øker levetiden på fortøyningsklammer betraktelig
  • Kan ettermonteres på merder i drift, og er kostnadsbesparende sammenlignet med å skifte ut et komplett fortøyningsklammer

Innlegget monteres inn i det påsveisede fortøyningsøret på fortøyningsklammeret, og skal fungere som en utskiftbar slitefôring. Innlegget kan ettermonteres i sjø, eller bli levert ferdigmontert på flytekrager i produksjon. Med slitestykket unngår oppdretterne å bytte hele fortøyningsklammeret når slitasjen har oversteget fastsatt grense.

Nedlastninger