Infrastruktur

Produktdetaljer

Overføring:
Infrastrukturen tilpasses stedlige behov

Antall sensorer per merd:
Ingen begrensninger

Verdiene som måles av hver enkelt sensor må på en robust måte overføres fra merd til flåte eller fôrsenter. ScaleAQ har ulike løsninger for dette, slik at infrastrukturen kan tilpasses stedlige behov. Har du for eksempel kameraløsninger fra oss, benytter vi eksisterende kabler og strømskap.

Vi kan også overføre sensor-data trådløst fra merd til flåte, og eventuelt videre fra flåten dersom flåten ikke har et stabilt nettverk. Det er ikke begrensninger på antall sensorer du kan plassere pr merd.

Remote operations