1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbased

Forprosjekt

Produktdetaljer

Produksjonsmodell

Produksjonsplan

Design data

Rørsystem

Elektriske installasjoner

Automasjon

Bilder

Trygghet i ditt prosjekt

Ditt prosjekt er unikt, og vår oppgave er å sørge for at ditt landbaserte anlegg blir driftseffektivt- og sikkert, sikrer god fiskehelse og har ultimat logistikk.  ScaleAQ ønsker å støtte deg allerede i en tidlig fase, og kan derfor på oppdrag av deg gjennomføre forprosjekt slik at du sikrer god fremdrift, forutsigbarhet og ikke minst får en god oversikt over forventede investeringer i anlegget. Vi i ScaleAQ har gjennomført mange prosjekter, og erfaringen vi kontinuerlig utvikler, vil komme deg som oppdragsgiver til gode. Vi er svært opptatt av å spesialtilpasse våre løsninger til de forhold som gjelder ditt ståsted, alt fra geografisk plassering, dine kunders behov, CAPEX, OPEX, opplæringsbehov og fremtidige utviklingsplaner både på bygg, ansatte og omsetning.

Leveranse etter forprosjektet vil blant annet ha følgende innhold:

Produksjon

Produksjonsmodell
Produksjonsplan
Design data

Design og konstruksjon

Layout av anlegget i 2D og 3D
Layout av anlegget inklusive hovedkomponentene for akvakulturteknologien
Formtegninger av bygning og betongkonstruksjoner

Oppdrettsteknologi (oppdrett med resirkulering av vann, RAS)

Utstyrsliste med budsjettpriser for prosesser og utstyr
Flytdiagram for prosess (PFD)

Rørsystem

Grunnleggende beskrivelse av rørsystem

Elektriske installasjoner og automasjon

Grunnleggende beskrivelse av elektrisk infrastruktur, fra hovedtavle til el-forbrukere
Indikativ forbruksliste og mengde

Meny