ProgramvareBarge Control

Barge Control

Full kontroll på hele flåten: ScaleAQ’s flåter er designet og utstyrt for fjerndrift. Flåtens infrastruktur er viktig for å kunne implementere enhver eksisterende og fremtidig teknologi.
barge control

Produktdetaljer

Ballastsystem

Forhindrer ubalanse

Dørstatus

Overvåkning og varsling

Strøm og generatorkontroll

Forebygging og varsling av driftstans

Lensekontroll

Fjerndrift og overvåkning

Tankstatus

Kapasitet og fyllingsgrad

Kamerasystemer

Overvåkning internt på flåte

Serverrom

På flåten har vi lagt til et lite serverrom med en romslig oppbevaringsløsning for ScaleAQ server, UPS, brytere og CAT6A-nettverkskabler. Det er planlagte kanaler for kabler til mast og til under dekk for tilgang til merdene. Det vil bli reservert plass til eksternt utstyr (radio, selskapets IT-infrastruktur osv.).

Nettverksinfrastruktur

Flåtene vil være utstyrt med moderne og fremtidig egnet generisk kabling med CAT6A-teknologi for systemkommunikasjon. Generisk kabling kan legges til for å implementere selskapets IT-infrastruktur på flåten. Trådløst WAN er mulig både på innsiden og utsiden av flåten. Videre designer ScaleAQ infrastrukturen etter krav til fjerndrift.

Barge Control

ScaleAQ leverer et komplett system for flåtekontroll med et modulbasert system som gjør det mulig å legge til ulike moduler etter kundens behov. Kontroll- og overvåkingssystemet er integrert i programvarepakken fra ScaleAQ som leveres med flåten. Alle systemer kan integreres til ett brukergrensesnitt, tilgjengelig på flåten eller en annen lokalitet via Internett.

barge control responsive screen

Tilgjengelige moduler:

Ballastsystem

Med Nova-designen kan vi legge til et ballastsystem for trimming av flåten når tanklaster gir ubalanse.

Dørstatus

Dører med vær- og vanntette egenskaper må være stengte for å holde flåten trygg om noe skulle skje. Når flåter er fjernstyrt, eller for ekstra sikkerhet, kan dørstatusen legges til. Systemet kan advare hvis dører blir stående åpne over tid.

Strøm- og generatorkontroll

Generatorene kan kontrolleres fra kontrollrommet eller via fjernstyring, med status- og feilmeldingshistorikk og -varsler. Ved å logge og kontrollere strømmen og overvåke laster kan vi forebygge eller advare om svikt og utilsiktet driftsstans.

Lensekontroll

Lense- og brannalarmen samt testing og overstyring av pumpene kan legges til fjerndriftssystemet. Et diesellekkasjesystem kan integreres – systemet vil registrere og skille en diesel- eller oljelekkasje fra en vannlekkasje og ikke starte lensen før det er avgjørende for flåtens sikkerhet.

Tankstatus

En fullstendig oversikt over flåtens tankkapasitet og fyllenivå kan legges til operatørens informasjon og planlegging.

Kamerasystemer

Med kameraer i siloene, maskinrommene, silorommet eller et annet rom brukeren ber om, kan flåtens systemer overvåkes. Systemet vil bli integrert i kamerasystemet for kuppel- og merdkameraene i Vision-programvaren.

Bilder

Nedlastninger