ScaleAQ brosjyre

Seabased Landbased Software Service scaleaq.no ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. 2022

© SCALEAQ 2022

INNHOLD Om oss Kontakt Seabased Software Service Landbased 04 06 08 48 66 72

4 We are aquaculture ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt.

5 Innovasjon og utvikling Kontinuerlig utvikling må skje på flere nivå – det er stadig optimalisering av eksisterende produkter, målrettet utvikling av nye produkter basert på nærliggende løsninger – og langsiktig fokus på helt nye konsepter. ScaleAQ er opptatt av å bruke vår posisjon til å bidra på alle nivå, basert på innsikt og samarbeid med kunder og partnere. Gjennom vår avdeling for Innovasjon og Utvikling vil vi forsøke å sikre ideer og erfaring fra både hele ScaleAQ og fra våre kunder til å etablere gode prosjekter, gjerne i samarbeid med akademia. Vi har etablerte systemer for profesjonell prosjektledelse, for å sikre kvalitet og oversikt – og for å støtte personer og miljøer med engasjement og initiativ. Vi tror på en kombinasjon av bred forankring og profesjonell styring, og våre rådgivere står klare til å benytte hele ScaleAQ sin kompetanse i kombinasjon med kundens motivasjon, innsikt og erfaring. Lokalt nærvær, personlig engasjement Vår unike styrke ligger hos våre ansatte. Vi er stolte av å ha 800 av de mest kompetente, solide og innovative hjernene innen havbruk. Solide mennesker gir solid bærekraftig virksomhet, for våre kunder og for ScaleAQ. Lokal tilstedeværelse betyr sterke relasjoner, å være der, og løse utfordringer der de er.

6 Bærekraft Som en global teknologileverandør til havbruksnæringen gjør vi bærekraft til en forutsetning i alle deler av virksomheten. ScaleAQ har gjennom økt fokus på bærekraft og biologi tatt en tydelig rolle for å sikre utvikling av teknologi på biologien og miljøet sine premisser.

7 ScaleAQ skal være en kunnskapsbasert rådgiver til oppdrettsnæringen og våre produkter følges av dokumentasjon og oppfølging som hjelper kunden med å skape merverdi. Det skjer både i form av effektivitet, rapportering og økt grad av informasjon. Gode ​miljø-, sosial- og styringsprinsipper (ESG) er nøkkelfaktorer for alle aktiviteter i ScaleAQ og vi har knyttet arbeidet til FNs bærekraftsmål. Bærekraft for oss i ScaleAQ handler om fremtiden. Vi må ta vare på jordens begrensede ressurser. Vi må håndtere disse på best mulig måte uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. Verden står overfor store utfordringer med å finne bærekraftige matkilder for en raskt voksende verdensbefolkning. Den globale etterspørselen etter sjømat vokser. Akvakultur er blant de mest bærekraftige måter å produsere mat på. Alle FNs bærekraftsmål er betydningsfulle for vår strategi, daglig drift og verdikjeden vi er en del av. Vi har identifisert fem bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss. Les mer om våre konkrete bidrag på scaleaq.no/baerekraft. Bærekraft og ESG er forankret og integrert i vår forretningsstrategi, både når det gjelder forretningsmuligheter og tiltak i vår interne drift, «Clean ocean – good for business». Vårt største bidrag for å nå bærekraftsmålene er å levere teknologiske produkter og tjenester som ivaretar fiskevelferd, reduserer skadelige klimagasser og miljøutslipp, samt ivaretar HMS. Overordnet er våre målsettinger: • Vi skal redusere vårt fotavtrykk og sørge for økt sirkularitet i vår egen verdikjede. • Med nye og eksisterende produkter og løsninger, samt rådgivning bidra til at kundene blir mer bærekraftige. • Gjennom økt samfunnsengasjement ta en tydelig bransjerolle innen bærekraft.

8 Færøyene Klaksvik Island Reykjavik Canada Campbell River New Brunswick Newfoundland Storbritannia & Irland Fort William Shetland Norge / Moen Marin Trondheim Polen Gdynia Chile Puerto Natales Puerto Varas Agent 3 ansatte 12 ansatte 14 ansatte 4 ansatte 35 ansatte 205 ansatte Kontakt Norge Storbritannia & Irland Canada Chile Island Oceania Beddingen 16, 7042 Trondheim Norway Unit 35B, Ben Nevis Industrial Estate, Fort William Inverness-Shire, PH33 6PR, Great Britain Unit B, 1851 Coulter Road, Campbell River, BC Canada, V9W6H7 Ruta 5 Sur, Km 1009, Sector La Laja, Lote 1-A Puerto Varas, Los Lagos, Chile Gjótuhrauni 8, 220, Hafnarfjörður Iceland 193 Main Street, Huonville, Tasmania Australia 7109 +47 73 80 99 30 +44 1397 701378 +1 (250) 914-0989 +56 65 277 3860 +354 834 7253 +61 28 122 761

9 Norge Alta Bergen Bodø Bømlo Florø Frøya Harstad Haugesund Hitra Rørvik Sandnessjøen Skodje Tovik Tromsø Trondheim Vietnam Hanoi Nha Trang Oceania Hobart Eksport 290 ansatte 200 ansatte 10 ansatte Vietnam Midtøsten Færøyene Middelhavet Polen Lot E7-E8, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam, Khanh Hoa Province, Vietnam For full oversikt over kontaktinformasjon for alle avdelingene våre, gå til scaleaq.no/kontakt Trond Karlsen Sales Director Emerging Markets Klaksviksvegur 12, 700 Klaksvik, Faroe Islands Trond Karlsen Sales Director Emerging Markets ul. Inż. J. Śmidowicza 48 81-127 Gdynia +84 (0) 258 374 4676 (+47) 977 41 000 (+298) 459 089 (+47) 977 41 000 post@scaleaq.com

10 Seabased Akvakultur i sjø og hav har vi vært med på å utvikle gjennom 40 år. I samarbeid med kundene våre har vi utviklet og levert løsninger og produkter innen merdbasert havbruk som i dag er bransjestandarder.

11 Den mest erfarne leverandøren Vi har vært med på å definere akvakultur i sjø og hav gjennom 40 år. I samarbeid med kundene våre har vi opparbeidet en unik kompetanse. ScaleAQ har utviklet og levert løsninger og produkter innen merdbasert havbruk som i dag er bransjestandarder. Vi etablerer, optimaliserer og oppgraderer havbruk. Økosystem av produkter I en årrekke har vi levert flåter, merder, sentralfôringsanlegg, kameraer, programvare og en lang rekke andre større og mindre produkter til fiskeoppdrettere over hele verden. ScaleAQ har en unik produktportefølje som er designet for å fungere sammen og er testet under de tøffeste forhold. Kontinuerlig utvikling Vårt mål er å arbeide hardt for å sikre at akvakultur vokser og blir en moden og digitalisert industri. Sjøbasert akvakultur er en høyteknologisk virksomhet og vi ønsker å bidra med kompetanse, produktutvikling og innovativ teknologi. Vi har innsikt og forståelse for hele verdikjeden og det sikrer at det vi tilbyr deg er det rette valget. Tilstedeværelse og support ScaleAQ har strategisk plasserte kontorer i 11 land. Vi håndterer leveranser, rådgiving og teknisk bistand i alle markeder og på alle lokasjoner gjennom vårt nettverk og våre relasjoner direkte til industrien.

12

13

14 ScaleAQ har betydelig kompetanse og erfaring i utvikling og bygging av fôrflåter for alle typer fiskeoppdrett. Robuste og pålitelige plattformer er essensielt i det tøffe marine miljøet til moderne havbruk. Vi legger stor vekt på å utvikle driftssikre og funksjonelle løsninger som bidrar til effektiv drift og trygge arbeidsforhold med trivsel og komfort for røkterne. Hs Det er viktig at flåten er tilpasset lokaliteten den skal stå på. Tøffe lokaliteter krever flåter som tåler harde påkjenninger, mens lokaliteter lengst inne i en fjord kan klare seg med enklere konstruksjoner. Vi i ScaleAQ leverer flåter sertifisert opp til 6,5, og dermed kan du velge et design som passer til lokaliteten. Lastekapasitet Lastekapasitet for fôrflåter refererer til hvor mange tonn fôr de kan laste på siloene. Det som kanskje glemmes, er kapasitet og plass til alt det andre som skal få plass på en fôrflåte. ScaleAQ har flåtedesign som laster fra 150 til 850 tonn fôr og som er tilpasset lokaliteten uavhengig av om den er ubemannet eller om den er en base for lagring av mannskap og utstyr. Sentralfôringsanlegg Hjertet i en fôrflåte er sentralfôringsanlegget. ScaleAQ har mer enn 35 års erfaring med å utvikle og levere sentralfôringsanlegg til Fôrflåter

15 den globale oppdrettsindustrien. Våre flåter kan utrustes med opp til seksten fôringslinjer avhengig av størrelsen på flåtene. Med markedets desidert mest brukervennlige og fremtidsrettede styringssoftware, FeedStation, er ScaleAQ det naturlige valget når du trenger et fôringsanlegg som du kan stole på i mange år fremover. Barge control Programmet Barge control gir røkteren den nødvendige oversikten over flåten. Generatorer kan fjernstyres, og lensepumpesystemet automatisk startes ved alarm, ballasteringssystemet forteller deg om trimmen på flåten og gir deg mulighet til å justere, varsling på åpne dører, tankstatuser, og innvendig kamerasystem gjør at selve flåten også kan styres fra land eller nabolokaliteten. Ensilasje Hvordan råmaterialet blir behandlet er kritisk for den videre verdien av ensilasje. Vi i ScaleAQ jobber derfor dedikert med utvikling, produsering, levering og installering av komplette dødfiskhåndteringsanlegg i alle størrelser. Flåtene våre leveres med våre egenutviklede systemer som tilpasses behovet ditt. IoT Tingenes internett er et viktig element å ta stilling til ved valg av flåte. De fleste oppdrettere har forstått verdien av data og hvor viktig innsikt fra alle hendelser på en lokalitet er for å sikre optimal drift. Dessverre har de færreste lokaliteter infrastrukturen på plass for å sikre flyt av data. ScaleAQ leverer sine flåter med industrielle nettverks– og serverløsninger som gjør det mulig å hente ut potensialet på lokaliteten også digitalt. Hybridisering ScaleAQ har utviklet et hybrid–anlegg for fôrflåter som ved hjelp av et EMS–system vil sørge for lavere dieselforbruk og lavere utslipp av CO2, NOX og SOX. Støyreduksjonen forbedrer Seabased

16 også arbeidsforholdene for mannskapet. Lavere belastning på generatorer vil også være med å redusere vedlikeholdskostnader og øke levetiden på denne. Vi benytter koboltfrie batterier godkjent av DNV-GL som sikrer en trygg installasjon og lang levetid. Sertifisering Fôrflåtene våre er designet og bygget i henhold til gjeldende krav. Sertifisering og tilpasning av hver flåte skjer i samsvar med kundenes og myndighetenes krav (NS-9415, NYTEK). Tilpasning for å møte krav til Global G.A.P. er mulig. HMS På flåtene er HMS i fokus og de leveres med brann og alarmsystem, sikkerhetsleider på skutesiden, båttrapper for god ombordstigning, nødvendige nødutganger, betonggulv i bunn for gode arbeidsforhold og renslighet. Automatisk start–up av generator ved alarm på lensepumper og sensor på lensepumpene som hindre utpumping av diesel. El og standarder Våre flåter er bygget med definisjon og spesifikasjon ihht. Norske myndighetskrav. TN-S 400V 50 HZ anlegg i hht. FEL, NEK 400:2018 med tyngde i NEK 400-8-820 Havbruksanlegg og forskrifter om maskiner. Generator og evt. landstrøm trafo tilpasses bruk på flåten enten hver for seg eller i kombinasjon. Hybridanlegg samkjøres med generatorene.

17

18 Kamerasystemer ScaleAQ er verdensledende innen kameraleveranser til den globale oppdrettsbransjen. Helt siden 1985 har vi hjulpet oppdrettere med å perfeksjonere fôring ved hjelp av videobilder fra merden, og vi har flere eksempler på at våre kameraer fortsatt fungerer utmerket etter mer enn 20 år under vann. Med solid erfaring og beviselig høy produktkvalitet er ScaleAQ det naturlige valget når du ønsker en fremtidsrettet kameraløsning som varer i mange år. Global tilstedeværelse, lokal service Med 27 kontorer i 11 land er service og vedlikehold av din kameraløsning aldri langt unna. Vi tilbyr vedlikeholdsprogrammer som sikrer maksimal oppetid på kamerasystemet, men skulle det likevel oppstå problemer vil vi kunne hjelpe enten via support eller ved å sende en lokal tekniker så raskt som mulig. Mer enn bare levende bilder Det er ikke lenger nok at et undervannskamera leverer bilder av fisken til kontrollrommet på fôrflåten eller en fjernfôringssentral. Videostrømmene benyttes stadig oftere som grunnlag for pelletdeteksjon, apetittanalyser, lusetelling, biomassemåling eller andre typer analyser basert på algoritmer og maskinlæring. I bunnen for slike analyser ligger det en videostrøm; og jo bedre kamera – jo bedre analyser. Men det er bare halve historien, og knapt nok det. Den andre halvdelen handler om at kunden selv må kunne bestemme hvor videostrømmen skal sendes, hvor den skal kunne lastes ned og hvilke analyser som skal benyttes. Kort fortalt: Kamerasystemet du velger må

19 Seabased Sammenlign våre kamera Oppløsning Sensortype Zoom / Pan/tilt Kompass Dybde Oksygen Temperatur 9-akse gyroskop Orbit FHD Fixed O2 Full HD Farge Fixed × × × × × Orbit FHD Fixed Full HD Farge Fixed × × × × Orbit HD O2 HD Farge 360° pan & tilt × × × × - Orbit SD O2 SD Farge 360° pan & tilt × × × × - Orbit HD HD Farge 360° pan & tilt × × - × - Orbit SD SD Farge 360° pan & tilt × × - × - Orbit SD Base SD Sort/hvitt 360° pan & tilt - - - - - Orbit HD Surface HD Farge 30x optisk, 12x digital - - - - - Orbit HD Dome PTZ Extreme HD Farge 35x optisk, 12x digital - - - - - Orbit HD Dome PTZ Basic HD Farge 25x optisk, 16x digital - - - - -

20 være av høy kvalitet, fungere over tid og kunne integreres med algoritmer eller teknologier fra ulike leverandører via åpne grensesnitt. ScaleAQ gir deg utvidet fôringsvindu Alle ScaleAQ sine kameraer gir deg et bilde spesialtunet for å lese fiskens appetitt. Vår kameraportefølje spenner fra analoge SD-kameraer som har vært bransjestandarden i årevis, til avanserte digitale HD-kameraer med svært høy lysfølsomhet. Hvor godt bildet er avgjøres ikke av antall piksler, selv om det er lett å tro det. Linse, overføringsteknologi og ikke minst lyssensitivitet er vel så viktige faktorer for at du skal kunne se fisken så tidlig som mulig om morgenen og så sent som mulig om ettermiddagen. Derfor har ScaleAQ de mest lyssensitive kameraene på markedet. Så lenge fisken kan se pelleten, kan du se fisken. Programvare Vi leverer vår egenutviklede programvare Vision sammen med et kamerasystem, men i tråd med vår filosofi om åpenhet og valgfrihet kan du også styre et ScaleAQ kamera eller vinsj med løsninger fra andre leverandører. Vi tilbyr åpne API’er for kamera- og vinsjkontroll. Dermed kan et kamerasystem fra ScaleAQ enkelt plasseres inn i en infrastruktur med teknologi og utstyr fra ulike leverandører. Infrastruktur og datainnsamling Det er i dag store mengder video-, sensor- og fôringsdata som skal flyte fra merd til fôroperatør på flåte eller fôringssentral. Dette har ScaleAQ både trådløse og fiberbaserte løsninger for. Men dataen skal ikke bare flyte; den må også kunne samles, lagres og distribueres til datavarehus eller til rapporterings- og analyseprogrammer. ScaleAQ har en egen integrasjonsplattform til dette formålet; vi samler inn all relevant digital data fra fôrflåten din og gjør den tilgjengelig der du ønsker, inkludert data fra systemer levert av andre.

21 Multivinsj Fisken står ikke stille, derfor kan kameraet heller ikke gjøre det. En helt sentral del av kamerasystemet vårt er vår egenutviklede multivinsj. Denne er spesialdesignet for at du skal kunne flytte kameraet både horisontalt og vertikalt i merden, og dermed alltid ha det beste bilde av det som skjer. Dette gjør også kameraet til et nyttig verktøy for not- og dødfiskinspeksjon.

22 Flytekrager I mer enn 40 år har ScaleAQ vært en av verdens ledende utviklere og produsenter av flytekrager. Hovedprinsippet bak suksessen har vært kombinasjonen av fleksibel plast og sterkt stål med fokus på overgangen mellom fortøyning og flytekrage for å fordele belastningen over hele konstruksjonen. Et vesentlig element ved våre flytekrager er vårt unike lastbærende system som er integrert i flytekragen. Tilpasses lokale forhold Våre flytekrager kan tilpasses alle lokaliteter, fra skjermede til svært eksponerte områder. Basert på dine spesifikasjoner finner vi sammen frem til akkurat den flytekragen som egner seg best for din driftsform og ditt område. Vi tilbyr over 100 sertifiserte flytekrager med de fleste aktuelle dimensjoner. Kvalitet Gjennom år med produktutvikling har vi utviklet metoder for detaljkontroll av våre flytekrager. Ved å følge kraftvandringen gjennom flytekragen sørger vi for at alle kritiske elementer for kraftopptak blir grundig kontrollert, og at sikkerhetskravene oppfylles. Sertifisering i alle ledd Som en av svært få utstyrsleverandører er ScaleAQ godkjent leverandør av både flytekrager, nøter og fortøyningsutstyr. Våre sertifikater er godkjent i henhold til kravene i NS9415. Og vi benytter utelukkende sertifiserte plastsveisere med lang erfaring fra montering – uansett hvor i verden vi befinner oss. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg å finne den riktige løsningen for nettopp dine behov.

23 Seabased Midgard System ScaleAQ Midgard® System er et komplett merdsystem der alle komponenter jobber sammen for å sikre både fisk og røktere. The ScaleAQ Midgard® System er et resultat av flere års målbevisst arbeid for å finne nye og bedre totalløsninger innenfor merd- teknologi; flytekrage, bunnring og not. I utviklingen av konseptet samarbeidet vi tett med Lerøy, Mowi og Salmar. Vi utførte omfattende modellforsøk i Havlaboratoriet til Marintek, i tillegg til flere fullskala tester på ulike eksponerte lokaliteter. Målene vi arbeidet mot, var rømningssikkerhet, bedre fiskevelferd og økt sikkerhet/HMS for driftsteknikere. The ScaleAQ Midgard® System tilfredsstiller dermed de fleste krav til fremtidens lakseoppdrett.

24

25 Ekstrautstyr Komplett redningsstige for flytekrager Vinsjsystem for bunnring Hurtigkobling for not Universalholder til ekstrautstyr Fôrslangeholdere Fasttampholder Krokbeskytter i HDPE Moduler til universalholder Vendbar notkrok Innlegg fortøyningsøre Fender til fortøyningsklammer Antistatiske fôrslanger Strømskapsmodul Komplett merdskiltholder Taknett med glassfiberstang Vårt utvalg av tilbehør og ekstrautstyr til merder gjør våre allerede hardføre løsninger enda tryggere og mer effektive. Opp gjennom årene har vi utviklet en rekke produkter som forenkler operasjoner på merdkanten og hever sikkerheten til både mannskap, fisk og utstyr. Ekstrautstyret gjør oppdrettsanlegget sikkert og komplett. Kontakt oss gjerne om du har en idé eller et behov som ikke er dekket.

26 Fôringssystemer Fôring er kanskje den viktigste jobben innen havbruk. Optimal fôring av fisk er en kompleks øvelse som er avhengig av så vel erfaring og kompetanse som de riktige verktøyene til jobben. Det finnes ikke en fasit for hva som gir optimale resultater, men uansett om du fôrer fra landbase eller flåte, med sentralfôringsanlegg eller med fôrkanoner har vi verktøyene som behandler pelleten skånsomt og sørger for optimal distribusjon i merden. Global tilstedeværelse, lokal service Med 27 kontorer i 11 land er service og vedlikehold av ditt fôringssystem aldri langt unna. Vi tilbyr vedlikeholdsprogrammer som sikrer maksimal oppetid på fôringsanlegget, men skulle det likevel oppstå problemer vil vi kunne hjelpe enten via support eller ved å sende en lokal tekniker så raskt som mulig. Erfaring Med nesten 40 års erfaring har vi vært borti de fleste problemstillinger som finnes. Uansett hvordan du ønsker å fôre fisken din har vi en løsning som passer. Vi har installert rundt tusen fôringssystemer over hele kloden for en rekke fiskearter. Du kan stole på at vi kan levere. Programvare Vi leverer vår egenutviklede programvare FeedStation sammen med et sentralfôringsanleggene, men i tråd med vår filosofi om åpenhet og valgfrihet kan du også styre med løsninger fra andre leverandører. Vi tilbyr åpne API’er for styring og dataflyt. Dermed kan et sentralfôringsanlegg fra ScaleAQ enkelt plasseres inn i en infrastruktur med teknologi og utstyr fra ulike leverandører.

27 Seabased Kvalitet Som kunde får du en det mest brukervennlige sentralfôringsanlegget på markedet – et robust og pålitelig system som gir deg full kontroll over fôringsprosessen, uavhengig av fôringsstrategi. Vi har installert over 900 sentralfôringsanlegg for både land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg. Dette gjør oss til en ekspert på feltet og en verdifull partner når du planlegger en oppdatering av ditt eksisterende anlegg eller vil diskutere fôring på en ny lokalitet. Systemet behandler fôret skånsomt – fra silo til fisk. Det er integrert med kameraer, sensorer og fjernstyringssystemer, og har automatisk integrasjon til produksjonstyringssystemer som Mercatus Farmer. Alle komponenter er nøye utvalgt for å gi deg enkelt og bekymringsløst vedlikehold, samt lange serviceintervaller – med lavere kostnader som resultat. Vårt system består av høykvalitets industrielle komponenter. Alle delene av våre fôringssystemer oppfyller våre kvalitetskrav, slik at vi alltid leverer de mest pålitelige systemene. Fleksibelt Vi skreddersyr systemer for alle dine fôringsbehov, og våre systemer støtter alle moderne metoder for å fôre fisk. Sentralfôringsanlegget kan levere pellets uskadd opp til 900 meter fra velgerventilen, og fôr fra to siloer som inneholder forskjellig pelletstørrelse samtidig. Skånsom fôrbehandling Vi er alle klar over behovet for å unngå småskader og knusing av fôr. Vi leverer systemer

28 Åpne styrings-API’er: Ja Slangestørrelser: 20mm, 50mm, 90mm Kg per min max: 72 Kg per min min: 0.042 Åpne informasjons-API’er: Ja Klargjort for fjerndrift: Ja Transportlengder: 0-900m Minimumsdose: 7 gram

29 Flexi fôrkanon Luftspreder SmartSpreader Rotofeeder Portabel fôrkanon Den mekaniske delen av sentralfôringssystemet – fra silo til spreder. med samme rørdimensjoner gjennom hele systemet. Vi unngår også å bruke skjøter i fordelingsventilen. Det er ingen skarpe kanter, og vi sørger for optimale vinkler i bend og rør for å hindre turbulens og sikre at fôret er helt når det når frem til fisken. Integrasjon Våre fôringssystemer er integrert med ekstern hardware som kameraer, miljøsensorer og fjernstyringssystemer for å gi deg full kontroll over den daglige fôringsrutinen på lokaliteten. I tillegg er det også full integrasjon med våre software-produkter for produksjonskontroll, planlegging og økonomi. Systematisk vedlikehold Vi tilbyr systematisk vedlikehold av mekaniske komponenter og programvare. Regelmessige kontroller sikrer stabilitet og driftssikkerhet over tid. Høyt kvalifisert personell utfører detaljerte inspeksjoner og leverer i ettertid omfattende rapporter med anbefalte og forebyggende tiltak. Fôringskomponenter

30 Fortøyningssystemer Fortøyningssystem fra ScaleAQ tilpasses de krevende miljøene de skal fungere i og er en sikker og robust investering. Fortøyningsutstyr skal tåle vær og vind på sitt mest ekstreme. Derfor benytter vi både din kunnskap om eget område, våre 40 år med erfaring i bransjen og grundige analyser og beregninger for å sikre utstyrets robusthet. Slik at fortøyningssystem fra ScaleAQ møter både våre, dine og myndighetenes krav og blir en sikker og robust investering. Akkrediterte fortøyningsanalyser Utgangspunktet for gode fortøyningssystemer er inngående kjennskap til stedet anlegget skal settes opp i. ScaleAQ har høyt kvalifiserte rådgivere og de mest oppdaterte analyseverktøyene tilgjengelig for dimensjonering av fortøyninger. Vi kombinerer din erfaring med avanserte lokalitetsundersøkelser. Dataprogram gjør det mulig å simulere forholdene på en gitt lokalitet en stormfull dag. Flytekrager, nøter og fortøyningssystem blir modellert i programmet. Ved å sette inn strøm-, bølge- og vinddata for lokaliteten, beregner dataprogrammet hvilke krefter forankringer og flytekrager blir utsatt for innenfor de sikkerhetsmarginer som kreves i standarden NS 9415. Det gjør det mulig å optimalisere komponentene som fortøyningssystemet består av. Dette gjøres av vår Marine Engineering-avdeling.

31 Seabased Dette får du når du velger fortøyningssystem fra ScaleAQ • Sertifisert i henhold til NS9415 • Sertifisert i henhold til NYTEK-forskriften • Standardiserte komponenter • Komplett dokumentasjon av fortøyningssystemet • Komplett system – alle deler er tilpasset hverandre • Egne eksperter på fortøyningsanalyser: Marine Engineering • Egen og tredjepartskontroll på alle standardiserte løsninger vi ikke produserer selv • Testet både i simulerte og reelle omgivelser i årevis

32 Nøter Nota er sammen med flytekrage og fortøyning en av hovedkomponentene i et oppdrettsanlegg, og må være optimalt tilpasset resten av anlegget og forholdene på lokaliteten. Optimal passform gir minimal risiko for gnag og slitasje mot andre hovedkomponenter. Ekstra hardslåtte tau i notas rammeverk sikrer optimal passform fra første dag i sjø og gjennom hele notas levetid. Håndbendsling av notlin på alle tau med dobbel tråd og knutelås i hver tredje maske gir solide nøter med lang levetid. ScaleAQ jobber tett sammen med kunder og underleverandører for å finne de beste løsningene for dagens – og morgendagens lakseoppdrett. Vi kan levere nøtene våre i flere typer materialer; Nylon, Polyester, (Definere ULTIMA og ULTRA, knuteløst og knute HDPE og UHMWPE.) Vi benytter kun høykvalitets notlin i henhold til gjeldende Norsk Standard NS9415.

33 Seabased SYLINDERNOT FIRKANTNOT SYLINDERNOT MED ENKELTLODD (klumplodd) KOMBINOT SPISSNOT SPAGHETTINOT MIDGARDNOT Nota er en viktig del av helheten og bør være best mulig tilpasset resten av anlegget. Vi anbefaler design og materialer ut fra premissene som gjelder i hvert enkelt tilfelle.​ Midgard System er et integrert not – og utspillingssystem der bunnringen henger direkte i notas løftetau. Nota er alltid riktig utspilt og minimal kontakt med andre deler av merdsystemet.

34 Notvaskere Notvask handler om å skape et ideelt miljø for fisken. Ved å fjerne groe fra noten opprettholder man notens gode vanngjennomstrømning, dermed best mulige oksygenforhold for fisken, samtidig som man fjerner grobunn for alle organismer som kan utvikle seg i denne groen. Utfordringen er å få noten ren uten å skade den, og med minimal påvirkning på impregneringen som skal hindre groen fremover. ScaleAQ leverer MEOX notvaskere som har en unik skånsomhet selv under vasking med høyt trykk, grunnet den patenterte kavitasjonsvaskemetoden. Kavitasjonsvasketeknologi Kavitasjon er rask dannelse og kollaps av bobler i en væske. MEOX notvaskere er spesielt utviklet for å la havbrukere unytte kavitasjonsteknologien til vask av nøter og annet utstyr. Ved å danne millioner av ørsmå luftbobler i vannstrømmen består strålen som treffer noten i stor grad av luft, selv ved høyt trykker strålen langt «mykere» enn en ren vannstråle. Luft, eller mer nøyaktig dampboblene som er dannet i vaskeenheten, imploderer når den treffer flaten som skal vaskes. Implosjonen skaper trykkbølger som bidrar til vaskeeffekten. Dette gir meget skånsom vask, selv ved trykk opp til 200 bar. Dokumentasjon I perioden 2015–2019 gjennomførte Sintef et prosjekt for å bedre forståelse og forbedring av tilgjengelige vasketeknologier. Lavtrykk (80 bar), høytrykk (200bar) og kavitasjonsvask (200bar) ble testet. Resultatene av prosjektet viste at vasking med lavtrykk ga liten vaskeeffekt men faktisk ga ganske store skader på not. Høytrykksspyling vasker bra, men ble også dokumentert til å være svært ødeleggende for impregneringen og reduserte denne med mellom 21% og 31% etter bare en vaskesyklus.

35 Seabased Etter 35 vask var opp til 90% av impregneringen borte. Lavtrykksvaskingen fjernet 5–9% av impregnering etter en vask og 40–46% etter gjentatte vask. Kavitasjonsvask med hele 200bar, (samme som høytrykk) viste seg å ha ingen påvirkning etter en enkeltvask og bare 2–9% etter gjentatte vask. Kaviteringsvask kan også benyttes ned til 80bar og da blir den enda mer skånsom. Konklusjonen: Kavitasjonsvask og høytrykkvask vasker, men kaviteringsvask er den desidert mest skånsomme vaskemetoden for både oppdrettsnøter og andre objekt som vaskes. Bærekraft Slitasje på oppdrettsnøter er en bærekraftsutfordring på flere områder. Uoppdagede hull som følge av for hard vask kan føre til rømming, og nøter som blir for hardt vasket vil ha en kortere levetid enn nøter som har fått skånsom vask gjennom ett utsett. Vi anslår at nøter vasket med MEOX notvaskere vil kunne brukes en ekstra generasjon med minimalt vedlikehold. Redusert drivstofforbruk Med denne teknologien kan nøtene vaskes med mye mindre energi. Det fordi man benytter mindre vann, dvs mindre pumper som krever mindre energi. Vi har sett at energibehovet kan reduseres helt ned til 1/3 sammenlignet med konvensjonell vask. For store pumper og store dieselmotorer som bruker opp mot 100L/timen ser man fort den enorme besparelsen ved å redusere energibehovet. Lavt forbruk forenkler elektrifisering av vask og muliggjør vask av nøter på ren batteridrift. Energiforbruket kan senkes så mye at det faktisk muliggjør bruk av strøm på merdene for drift og/eller lading.

36 Marine engineering Våre ingeniører har lang erfaring og mye kunnskap om havbruk og offshore konstruksjoner. De finner de mest lønnsomme og sikreste løsningene til enhver lokalitet. ScaleAQ har lang erfaring med beregning og dimensjonering av marine konstruksjoner. Dette omfatter blant annet strukturelle og hydrodynamiske analyser for rammefortøyning, flåtefortøyning, flytekrager, not og andre konstruksjoner. Våre ingeniører har bred teknisk kompetanse og mye kunnskap om havbruk og offshore konstruksjoner. De finner de mest lønnsomme og sikreste løsningene til enhver lokalitet. Alle vurderinger tar hensyn til kundens spesifikke behov og forutsetninger gitt for lokaliteter. I tillegg gjøres alt arbeid i henhold til krav og retningslinjer fra gjeldende forskrifter og standarder. Marine engineering gjør: • Sertifisering • Sertifiserte fortøyningsanalyser • Konstruksjonsanalyser (Elementanalyser, 3D+2D-analyser) • Kapasitetsanalyser for sertifisering og leveranser • Forskning og utvikling • Totale leveranser (prosjektering, analyse, tegning, installasjon) • Tegning og produksjon av komponenter • Anleggsbesøk • Prosjektledelse

37 Seabased Analyser De beste løsningene for fortøyning, nøter og flytekrager finner vi gjennom avanserte lokalitetsspesifikke analyser og vurderinger. ScaleAQ har høyt kvalifiserte medarbeidere, og de mest moderne analyseverktøyene som finnes innen dimensjonering av fortøyninger. Vi kombinerer dine erfaringer med avansert lokalitetsklassifisering. Dataprogrammene gjør det mulig å simulere forholdene på en gitt lokalitet en stormfull dag. Flytekrager, nøter og fortøyningssystem blir modellert i programmet. Ved å sette inn strøm og bølgedata for lokaliteten, beregner dataprogrammet hvilke krefter forankringer og merder blir utsatt for innenfor de sikkerhetsmarginene som kreves i standarden NS9415. Det gjør det mulig å optimalisere komponentene som fortøyningssystemet består av. Som en ekstra sikkerhet gjennomfører vi en sluttvurdering av det ferdig utlagte fortøyningssystemet. Vi analyserer din informasjon og foretar en analyse, før du får den endelige rapporten. Testing Vi i ScaleAQ bruker mye tid og ressurser på å teste ut det utstyret vi leverer. I hvert enkelt tilfelle må vi regne ut hvordan utstyret tåler påkjenningene. Deretter tester vi om teori og praksis stemmer. Ved hjelp av de største vinsjene haler og drar vi i flyterkragene og tester både hele konstruksjonen og de enkelte detaljene. For å være sikker på at vi velger riktige løsninger, samarbeider vi med dere kunder, og utfører tester etter samråd med dere.

38 Lys Bruk av lys og kunstig daglengde bidrar til å skape et ideelt miljø for en rekke fiskearter. Dette er en allment vedtatt praksis i akvakulturindustrien, og et sentralt element for å undertrykke kjønnsmodning, øke appetitt og vekst hos fisk. Våre undervannslys er lette, driftssikre og effektive. De første lysene ble utviklet i 1995, og siden den gang har vi levert rundt 15 000 lys nasjonalt og internasjonalt. Lysene finnes i to ulike utgaver: metallhalogen og LED. Partnerskap med Signify/Philips ScaleAQ har også inngått et samarbeid med Signify / Philips for å tilby det beste lystilbudet mulig til den globale havbruksnæringen. Philips har mer enn 125 års erfaring innen belysningsekspertise. Philips SeaCage lysene bidrar til å optimalisere vekst og reduserer modning av laks til nesten null, samtidig som fisken ikke opplever stress takket være flimmerfrie LED-lys som støttes av langsom opptrapping. Det kombinerer det unike, patenterte fiskelysspekteret med en uslåelig ytelse, og støtter de dypeste og største merdene. Når det er tilkoblet kontrollsystemet gir det enestående muligheter til å utnytte fotoperiodisk belysning. Viktige fordeler: • Modning redusert til nesten null • Får fisken til å vokse raskere • Reduserer FCR (forkonverteringsforholdet) • Effektiv lysfordeling • Minimer eksponering for lakselus • Spar strømkostnader • Enkel å håndtere og oppbevare • Svært solid

39 Seabased Philips SeaCage 600W LED TwinLight Metallhalogen Philips SeaCage 300W LED Orbit LED Light System Våre lys:

40 Hybridløsninger ScaleAQ leverer egenutviklede hybridløsninger til flåter og fartøy. Hybridisering bidrar til å redusere miljøutslipp, forbedre arbeidsmiljø og er økonomisk gunstig. Våre løsninger er laget for havbruksmarkedet og overholder alle myndighetskrav. ScaleAQ Hybrid Power System forsyner flåtene med en høyteknologisk løsning for å bla. redusere forbruk av brennstoff, minske utslipp, redusere vedlikeholdskostnader og få et bedre arbeidsmiljø. Vårt system er skreddersydd til det maritime markedet. Hvordan fungerer systemet?​ Ved å kombinere batterier med dieselmotor kan man kjøre dieselmotoren på det optimale belastningspunktet, samtidig som lading av batterier og drift av flåten pågår.​Når batteriene er fulladet vil systemet automatisk gå over til batteridrift og stopper dieselmotoren. Systemet består av: • Batterier​ • Batteri rack​ • Inverter/kontrollkabinett​ • Transformator​ • Energy Management System​ • Simuleringsverktøy Simuleringsverktøy Med egenutviklet simuleringsverktøy kan vi simulere forventet brennstofforbruk, batterilevetid, antall dieselmotor timer osv. Resultatet kan bla. brukes for å optimalisere systemet. Tilpasning Basert på tekniske og økonomiske studier kan vi hjelpe deg med å velge den beste konfigurasjonen for både nyinstallasjon og ettermontering. Vi kan for eksempel tilpasse oppsettet til batteri racket og sørge for at batteriene er tilpasset til den tilgjengelige plassen.

41 Seabased Fordeler • Lavere utslipp (NOx og Sox) • Lavere drivstofforbruk (inntil 60%) • Mindre driftstid på generator/dieselmotor (1–7 timer) • Mindre vedlikehold av generator/dieselmotor • Mindre akustisk støy • Mindre vibrasjoner • Et av de sikreste batteriene på markedet • Batterier godkjent av DNV-GL • Lavt CO2-avtrykk • Koboltfri • Lang levetid • Fleksibel og redundant (flere strenger) • Justerbar kortslutningseffekt og selektivitetskurver

42 Lusekontroll ScaleAQ har siden 2007 jobbet med ikke medikamentelle løsninger for havbruknæringen. Lakselus har vist seg å være et tilpasningsdyktig vesen og er en pågående utfordring for oppdrettere. Lusen har imidlertid en lav toleranse for plutselige temperatursvingninger. Siden 2017 har spesielt den norske havbruksnæringen i hovedsak brukt ikke medikamentelle metoder for avlusing. Den mest brukte metoden er termisk avlusing. Vi leverte vår første Thermolicer i 2014 etter syv års utvikling. Siden 2016 har termisk avlusing vært den mest brukte avlusingsmetoden i Norge. Thermolicer hjulpet oppdrettere i Chile, UK, Canada, og på Færøyene å kontrollere lusesituasjonen. Full effekt med null kjemikalier Lakselus har vist seg å være et tilpasningsdyktig vesen og er en pågående utfordring for oppdrettere. Lusen har imidlertid en lav toleranse for plutselige temperatursvingninger. Dette utnyttes i Thermoliceren. Fisken bades i lunkent vann i en kort periode, sjokket gjør at lusen faller av og kan samles opp for destruering. I bruk Thermoliceren kan monteres på servicefartøy, brønnbåter og lektere. Fisken samles og pumpes gjennom Thermoliceren og deretter tilbake i samme merd, eller til en tom merd. Sammen med Thermoliceren får du opplæring og anbefalinger for å sikre at du kan behandle fisken når det trengs, og ikke være avhengig av en tredjepart. Kapasitet En standard Thermolicer er plassert i en 25 fots container. Lengden på vannlåsen er 22 meter

43 Seabased og har en kapasitet på opp til 90 tonn per time. Reell kapasitet vil variere noe avhengig av temperatur, størrelse på fisk, fiskepumpen og trenging av fisken. Skreddersøm Thermolicer er en patentert metode for avlusing av fisk i en vannlås. Kapasiteten på en standard Thermolicer er begrenset av lengden og dimensjonen på denne vannlåsen. ScaleAQ kan også skreddersy behandlingssløyfer. Dette sørger for at man kan oppnå en betydelig høyre kapasitet (tonn/time) per linje og at behandlingssløyfen kan tilpasses til de fleste fartøyer. 1. Fisken entrer Thermoliceren etter pumping. 2. Vannseparasjon. 3. Sjøvann blir filtrert og sluppet ut. 4. Fisken utsettes for lunkent vann. 5. Behandlingssløyfe. 6. Vannoverflate. 7. Separator for behandlingsvann. 8. Fisken forlater maskinen. 9. Oppvarmet vann sirkuleres til vanntanken for filtrering, lufting og oppvarming. 10. Behandlingsvannet pumpes tilbake til behandlingssløyfen. NB. Vannbehandlingssystemet er ikke vist.

44 Fjerndrift ScaleAQ har lang erfaring med trådløs kommunikasjon, både mellom lokaliteter, og fra lokalitet og inn til land. Vi tilbyr skreddersydde kommunikasjonsløsninger for å ivareta behov knyttet til fjerndrift og fjern​overvåking – alt fra enkle direktelinker mellom flåter til komplekse nettverk som dekker mange anlegg og store geografiske avstander. ScaleAQ har den nødvendige kunnskapen og den riktige teknologien for å levere et robust nettverk med høy kapasitet og driftssikkerhet. Remote operation er et relativt nytt begrep i oppdrettsbransjen. Etterhvert som volumene per driftsenhet har økt, har behovet for å kunne ha kontinuerlig tilsyn med produksjonen økt tilsvarende. Dette kan være alt fra kortvarig lokalt behov ved redusert bemanning i helger og ferier, til å kunne fôre hele dagen når været ikke tillater ferdsel til anlegget, eller sentralisere driften og skape et fagmiljø med grupperinger av fôrere som sitter samlet i tilpassede arbeidsstasjoner og hver har ansvaret for flere anlegg. Erfaring ScaleAQ begynte allerede tidlig på 2000-tallet å tilby fjerndriftsløsninger til kamerasystemene. Vi har gjennom årene opparbeidet mye erfaring med ulike teknologier, og kan nå tilby en av markedets beste og mest komplette fjerndriftløsninger. ScaleAQ tilbyr alt fra enkel fjernstyring av fôring og kamera fra merd og arbeidsbåt, til komplette regionale fôringssenter og komplette driftsavtaler. Sentralisering Oppdrettsbransjen vokser, og effektiv fôring er en viktig suksessfaktor. Ved å sentralisere

45 Seabased driften, kan man skape aktive arbeidsgrupper gjennom observering og diskusjon med kollegaer. Dette kan bidra til en kollektivt økt forståelse av fiskens oppførsel og trivsel under ulike forhold. Overvåkning av flåteteknisk Vi legger også opp til fjernovervåking av alt flåteteknisk, slik at alarmer og sensorer kan gi bedret oversikt over lokaliteten til teknisk personell eller fôringsvakt. Dette kan være alt fra værsensorikk, hellingssensorer, væskenivåer, temperatur- og lysstyring osv. Oppetid Fjerndriftet fôring setter høye krav til oppetid for å sikre tilgang og kontroll. Våre fulldriftede løsninger er basert på velutprøvd utstyr som kan håndtere de fysiske påkjenningene som salt og vind over tid. Vi har support-team som er klare til å gjøre korrigerende tiltak om noe skulle skje i nettverket. For å sikre tilgang ved større utfall tilbyr vi også en «bakdør», slik at man kan administrere utstyr på flåten, selv ved driftsforstyrrelser på hovedsambandet. Sikkerhetsovervåkning Ved værutsatte lokaliteter kan det være betryggende å ha sikkerhetsovervåkning, slik at man ved avtale kan følge med på planlagte aktiviteter og iverksette aksjoner ved eventuelle uhell. Overvåkningen er også et nyttig verktøy, spesielt om sommeren, for å dokumentere besøk av uvedkommende i perioder hvor anlegget ikke er bemannet.

46 Sensorsystem Overvåkning av vannkvalitet og miljøfaktorer i merden blir viktigere og viktigere. Sammenheng mellom ulike miljøparametre og appetitt, fiskehelse og tilvekst kan bare dokumenteres og forstås gjennom empiri og analyse. Da trenger man et sensorsystem som: 1. Kan måle de parametrene du ønsker å måle 2. Kan vise verdiene i realtid 3. Kan lagre alt som måles 4. Kan tilgjengeliggjøre all data for analyse 5. Kan varsle når noe er utenfor normalen 6. Kan måle også ved strømstans Et sensorsystem består av tre hovedkomponenter: 1. Selve sensorene Avhengig av hva man ønsker å overvåke tilbyr vi sensorer som enten er innebygget i undervannskameraene våre, eller er frittstående til bruk i eller utenfor merdene. Dette kan være enkeltsensorer eller multisensorer / sensorstasjoner. • Oksygen • Temperatur • Salinitet • Konduktivitet • Havstrøm (fart og retning på) • Turbiditet • Vær (værstasjon) 2. Infrastrukturen Verdiene som måles av hver enkelt sensor må på en robust måte overføres fra merd til flåte eller fôrsenter. ScaleAQ har ulike løsninger for

47 Seabased dette, slik at infrastrukturen kan tilpasses stedlige behov. Har du for eksempel kameraløsninger fra oss, benytter vi eksisterende kabler og strømskap. Vi kan også overføre sensor-data trådløst fra merd til flåte, og eventuelt videre fra flåten dersom flåten ikke har et stabilt nettverk. Det er ikke begrensninger på antall sensorer du kan plassere pr merd. 3. Visualisering, lagring og analyse Verdiene som måles må både kunne vises i realtid, lagres og hentes frem for analyse og sammenligning. For sensorer innebygget i kameraene våre vil oksygen og temperatur kunne vises kamerabildet, slik at operatøren ser måleverdiene der biomassen står. Vi har også et dashboard som kan vise alle måleverdier i realtid, og som varsler operatøren dersom noen verdier er utenfor normalen. Alle sensor-målinger blir dessuten lagret i en trygg sky-løsning, og dermed vil alle miljøparametre være tilgjengelig for analyse og sammenligning merd mot merd, lokalitet mot lokalitet, region mot region.

48 Dødfiskhåndtering og ensilasje ScaleAQ har levert systemer for håndtering av dødfisk siden 1992. Systemene kan leveres som standardmodeller eller tilpasset kundenes behov. Vi tilbyr komplette mottaksanleggssystemer med sertifiserte innsamlingscontainere, kverner og lagertank, syredoseringsanlegg og systemer for oppsamling av dødfisk. Hvordan råmaterialet blir behandlet er kritisk for den videre verdien av ensilasjen. Vi i ScaleAQ jobber derfor dedikert med utvikling, produsering, levering og installering av komplette dødfisk-håndteringsanlegg i alle størrelser. Fra landbaserte fiskeoppdrettere til større havgående oppdrettsinstallasjoner, slakterianlegg, prosessanlegg og fiskefartøy. Dødfisk utstyr levert fra ScaleAQ er enkelt å bruke og varer år etter år.

49 Seabased Syresikringscontainer Grovkvern DFC-20 Tippcontainer for dødfisk Kundetilpassede løsninger Grovkvern DFC-10 Kartipper Mobil grovkvern Dødfiskkvern Mobil lagertank for ensilasje

50 Software Moderne havbruk er en høyteknologisk industri. God styring og kontroll basert på integrert programvare og intelligente systemer er viktig nå og blir essensielt i tiden fremover.

51 Sikrer frem- tidens akvakultur Moderne havbruk er en høyteknologisk industri. God styring og kontroll basert på integrert programvare og intelligente systemer er viktig nå og blir essensielt i tiden fremover. ScaleAQ har en lang rekke digitale produkter. Våre ulike programvareprodukter kommuniserer via åpne API’er, og gir dermed oppdrettere mulighet til å integrere våre løsninger i et sømløst miljø med andre systemer. Vår velprøvde programvare og framtidsrettede digitale tjenester sørger for at den biologiske produksjonen skjer i tråd med bransjens krav til kontroll, fiskehelse, overvåking, planlegging og dataflyt. Produktområdet dekker styring av fysiske komponenter på sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg, registrering og analyse av store mengder biologiske data, miljødata og produksjonsdata, samt digital infrastruktur for moderne driftssentraler og lokalitetsnettverk.

52 FeedStation Det er mange viktige hensyn å ta når du skal velge sentralfôringsanlegg. Kapasiteter, oppetid, brukervennlighet og serviceintervaller er grunner til at FeedStation ofte blir valgt. Historisk har de mekaniske komponentene vært den viktigste vurderingsfaktoren, men med det økende fokuset på datafangst og sentralisering av fôring blir programvaren i enda større grad viktig for avgjørelsen. Sentralfôringsanlegg ScaleAQ har mer en 35 års erfaring med å utvikle og levere verdensledende sentralfôringsanlegg til den globale oppdrettsindustrien. Gjennom år med produktutvikling har vi optimalisert de fysiske komponentene slik at våre kunder kan velge driftssikre og robuste fôringsanlegg både til landbasert og sjøbasert oppdrett. Med markedets desidert mest brukervennlige og fremtidsrettede styringssoftware – FeedStation, er ScaleAQ det naturlige valget når du trenger et fôringsanlegg som du kan stole på i mange år fremover. Presisjonsfôring FeedStation fôringsanlegg leverer rett mengde fôr, til rett tid og på den mest skånsomme måten. Kritiske produksjonsparameter som trykk, temperatur og lufthastighet overvåkes kontinuerlig, og systemet kommer med anbefalinger for at operatøren skal ha mest mulig støtte i fôringsøyeblikket. Innebygde verktøy for analyse av historiske utforingsprofiler, og sanntids visning av nåværende profil gjør at du til enhver tid kan sikre at fôringsstrategien til selskapet er ivaretatt. Verdens første åpne fôringsanlegg Vi i ScaleAQ er svært stolte av å kunne tilby verdens første fôringsanlegg med åpne og støttede integrasjonspunkter for datadeling og prosesstyring. Har du en sensor, en digital løsning eller en algoritme som skal påvirke fôringen? Integrasjonspunktene (API) i FeedStation står klar til å ta imot styresignaler! Godt strukturerte og tilgjengelige data kan gi økt forståelse og innsikt. Vi ønsker å hjelpe våre kunder til å bli enda bedre oppdrettere og har derfor gjort alle data som fôringsanlegget produserer åpent tilgjengelig i integrasjonspunkter. Ta del i utviklingen Vi hjelper våre kunder med å kartlegge hva som kan gjenbrukes i eldre anlegg, slik at man på en kostnadseffektiv og enkel måte kan oppgradere til FeedStation. Ta kontakt med oss for å ta del i det teknologiske skiftet, vi kan på kort tid komme med et kostnadsestimat for oppgradering av alle typer anlegg som er i markedet i dag.

53 Software Infrastruktur: • Høyhastighets CAT6a kabler med hastigheter opp til 10 GB/s. • Industrielle nettverkskomponenter fra CISCO. • Industrielle server og PLS komponenter. • Elektroskap med komponenter av høy kvalitet. Kapasitet: • 24 fôrlinjer, med mulighet for videre utvidelser. • Stort utvalg av velgerventiler, skruer og rørdimensjoner. Programvare: • Brukergrensesnitt bygget på moderne HTML5 teknologi. • Avansert rapportering, grafer og styringsmuligheter. • Åpne API’er for datautveksling og prosessstyring. • Støtter flere lokaliteter med full sporing på endringer.

54 Vision Vision er vår programvareplattform for kamerabasert fôring og miljøovervåkning. Best utnyttelse av høy oppløsning Vision støtter høyoppløste skjermer, selv de siste Ultra-HD, 4K og 5K skjermene for suveren bildekvalitet. Kamera med Full-HD eller 4K oppløsning kan også benyttes med vår programvare for å beholde de fineste bildedetaljene. Forbedret bildebehandling øker kvaliteten sammenlignet med tidligere programvare, dette gjelder også for eldre kamera. Opptaksmulighet fra kamera. Optimalisert for fjerndrift Enkel organisering av kamera i ulike kameragrupper – bytt raskt fra kamera på lokalitet A til lokalitet B. Alle kamera i nettverket kan hentes inn i din aktive Vision-installasjon slik at man raskt kan bytte fokus mellom lokaliteter. Mulighet for å benytte flere skjermer på en datamaskin, selv om disse har ulik størrelse og oppløsning. Fleksibelt og effektivt kameraoppsett; velg det kameraet du vil se uten å endre innstillinger. Man kan også forhåndsdefinere visninger, der du kombinerer bilder fra forskjellige lokaliteter. Støtter håndkontroller fra Logitech, Xbox eller Playstation som gir operatøren full kontroll over hele systemet, uavhengig av antall skjermer og kamera. Sømløs integrasjon Vision og FeedStation jobber sammen. I visningsvinduene får operatøren full kontroll. Informasjon fra fôringsprosessen, justering av de viktigste fôrparameterene. Pelletdeteksjon Live detektering, telling og markering av pellet på kamerastrømmene, grafisk presentasjon av antall pellets og trendgraf. Brukerdefinerte alarmnivåer. Deteksjon, telling og markering av pellet i visningsvinduene. Grafisk presentasjon av data. Brukeren kan legge til alarmer. Pelletdeteksjon blir gjort i eksisterende merdskap, såkalla edge computing. Ingen ekstra belastende kamerastrømmer i nettverket for å få gjort pelletdeteksjon!

55 Software Moderne og kundetilpasset brukergrensesnitt Stilig og animert utseende med fleksibilitet. Velg mellom forskjellige visninger og gjør personlige tilpasninger. Programvaren er rask og responsiv i bruk, der brukervennlighet er satt i fokus.

56 ScaleAQ’s flåter er designet og utstyrt for fjerndrift. Flåtens infrastruktur er viktig for å kunne implementere enhver eksisterende og fremtidig teknologi. Serverrom På flåten har vi lagt til et lite serverrom med en romslig oppbevaringsløsning for ScaleAQ server, UPS, brytere og CAT6A-nettverkskabler. Det er planlagte kanaler for kabler til mast og til under dekk for tilgang til merdene. Det vil bli reservert plass til eksternt utstyr (radio, selskapets IT-infrastruktur osv.). Nettverksinfrastruktur Flåtene vil være utstyrt med moderne og fremtidig egnet generisk kabling med CAT6Ateknologi for systemkommunikasjon. Generisk kabling kan legges til for å implementere selskapets IT-infrastruktur på flåten. Trådløst WAN Barge Control

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzc3Nw==