Vice President Landbased

Frist: Snarest

Varighet: Fast
Tiltredelse: Etter avtale
Sektor: Privat
Sted: Trondheim

ScaleAQ

ScaleAQ er en ledende global leverandør av utstyr og løsninger til havbruksindustrien, med kunder i over 40 land og mer enn 900 ansatte. Selskapet har nærmere 40 års erfaring fra bransjen, og kontorer i Norge, Skottland, Island, Spania, Tyrkia, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam. ScaleAQ sin produktportefølje dekker alle områder innen landbasert og sjøbasert havbruk. Fokus på produktutvikling, Marine Engineering og digitalisering har gitt selskapet en sterk posisjon, og gjort oss til en foretrukken partner for havbrukere verden over.

ScaleAQ styrker satsingen innen landbaserte anlegg og søker VP Landbased for å lede og videreutvikle dette forretningsområdet.

ScaleAQ har gjennom prosjekter og leveranser innen landbaserte anlegg fått et betydelig gjennombrudd og stor interesse i næringen for vår teknologi. Vi ser et betydelig potensial for vekst og utvikling innen forretningsområdet fremover. VP Landbased rapporterer til CEO. I stillingen ligger fullt P & L ansvar for eget forretningsområde.

SqaleQA leverer komplette RAS-anlegg i alle størrelser over hele verden. Landbaserte anlegg er kompliserte teknologiske prosjekter, i kombinasjon med bygging av kompleks infrastruktur.

Den riktige kandidaten har gjerne erfaring i å lede større og kompliserte prosjekter innen bygg- og anleggssektoren, eller fra leverandørindustrien i Olje & gass. Den vi søker har også solid kommersiell forretningsforståelse og erfaring fra ledelse samt  styring av en prosjektportefølje.

Ansvarsområder

 • Utarbeidelse av strategi og forretningsplaner
 • Overordnet ansvar for ledelse og videreutvikling av organisasjon
 • Implementere strategier som sikrer en profesjonell prosjektgjennomføringsmodell
 • Overordnet risikostyring, ressursstyring og porteføljestyring
 • Prosjektevaluering, kontinuerlig forbedring og erfaringsoverføring mellom prosjekter
 • Videreutvikling av relasjoner til viktigste samarbeidspartnere og kunder innen forretningsområdet på overordnet nivå
 • Leverandørstyring og -utvikling
 • Aktiv bidragsyter i toppledergruppen utover eget forretningsområde

Arbeidserfaring / kompetanse

 • Kommersiell forretningsforståelse kombinert med analytisk og metodisk tilnærming
 • Solid ledererfaring fra større virksomhet med komplekse infrastrukturprosjekter
 • God forståelse for byggherrerollen, prosjektprosessen og entreprisemodeller
 • God innsikt i kontraktsarbeid, forhandlinger, prosjektoppfølging og risk-management
 • MSc eller tilsvarende innen tekniske fag, gjerne kombinert med økonomisk utdanning
 • Erfaring fra eller innsikt i bransjen er en fordel, men ikke et krav
 • Gode språkferdigheter på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Arbeidssted

ScaleAQ hovedkontor i Trondheim

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor ScaleAQ i prosessens innledende del.

Meny