Supply Chain Director

Frist: Snarest
Sted: Trondheim

ScaleAQ

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk og består av Steinsvik, Aqualine og AquaOptima. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Med vår erfaring og unike portefølje av produkter og tjenester, tar vi sikte på å være verdens ledende leverandør av teknologi og infrastruktur for land- og sjøbasert havbruk. Vi er en partner og rådgiver for våre kunders land- og sjøbaserte akvakulturprosjekter. Våre løsninger er basert på dyp maritim kunnskap fra tøffe forhold. Vi er stolte av å ha 900 av de mest kompetente, solide og innovative hjernene innen havbruk. Solide mennesker gir solid bærekraftig virksomhet, for våre kunder og for ScaleAQ. Vi har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor langs hele norskekysten. Totalt har vi 27 kontorer i 11 ulike land.

Supply Chain Director

Som Supply Chain Director i ScaleAQ har du ansvaret for å lede og implementere strategiske logistikk- og innkjøpsaktiviteter i selskapet. Din rolle vil være sentral for optimalisering og effektivisering av leveransekjeder og produksjon. Supply Chain Director vil ha en avgjørende rolle i både gjennomføringen og sluttføringen av igangsatte prosjekter innen fagområdet.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvarlig for selskapets Supply Chain Management
 • Forbedre de eksisterende leveransekjedene i selskapet og bidra i utviklingen av nye strategiske leveransekjeder både nasjonalt og internasjonalt
 • Være en strategisk støtte for ledelsen innenfor eget fagområde
 • Gjennomføre strategiske kartleggingsanalyser av leverandørmarkedet
 • Ansvarlig for forhandlinger, lede anbudsrunder og inngå kontrakter med leverandører
 • Ansvarlig for sikring av leveranser til prosjekter og kunder i henhold til avtale
 • Ansvarlig for å sikre et kostnads- og driftseffektivt lagerhold

Erfaring og utdanning

 • Solid erfaring med supply chain management (sourcing, innkjøp, logistikk)
 • Erfaring med forhandlinger nasjonalt og internasjonalt
 • Ledererfaring fra internasjonal industriell virksomhet
 • Kjennskap til LEAN-prosesser
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • MSc innen relevante fagområder, gjerne med spesialisering innen Supply Chain Management
 • Flere års relevant erfaring kan kompensere for lavere utdanningsnivå

Som Supply Chain Director i ScaleAQ får du en viktig rolle i et selskap og en bransje i sterk vekst og utvikling.

Meny
Keep me updated
Hold meg oppdatert