HSEQ Director

Frist: Snarest
Sted: Trondheim

ScaleAQ

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk og består av Steinsvik, Aqualine og AquaOptima. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Med vår erfaring og unike portefølje av produkter og tjenester, tar vi sikte på å være verdens ledende leverandør av teknologi og infrastruktur for land- og sjøbasert havbruk. Vi er en partner og rådgiver for våre kunders land- og sjøbaserte akvakulturprosjekter. Våre løsninger er basert på dyp maritim kunnskap fra tøffe forhold. Vi er stolte av å ha 900 av de mest kompetente, solide og innovative hjernene innen havbruk. Solide mennesker gir solid bærekraftig virksomhet, for våre kunder og for ScaleAQ. Vi har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor langs hele norskekysten. Totalt har vi 27 kontorer i 11 ulike land.

HSEQ Director

Som HSEQ Director i ScaleAQ har du ansvar for konsernets samlede oppgaver innen fagområdene kvalitet, sikkerhet, ulykkesberedskap, ytre miljø og HSEQ.

Ansvarsområder

HSEQ Director har ansvar for:

 • Etablere og implementere rammeverk for HSEQ som gjennomsyrer hele virksomheten. Dette innebærer å bidra til etterlevelse av rammer, retningslinjer og krav til kvalitet, sikkerhet, security og ulykkesberedskap, ytre miljø og HSEQ
 • Lede HSEQ-arbeidet
  • Utvikle, organisere, implementere og løpende følge opp strategi, mål og tiltaksplaner innen fagområdet, både internt og mot underleverandører
 • Kommunisere og markedsføre HSEQ i alle avdelinger og på alle nivåer i konsernet
 • Utarbeide og implementere nødvendige støttesystemer og rutiner innen sikkerhetsstyring og avvikshåndtering innen HSEQ
 • Ansvar for å utforme systemer, retningslinjer og kompetansekrav for relevant HSEQ-arbeid i ScaleAQ
 • Arbeid med interne revisjoner og revisjoner av eksterne entreprenører og leverandører
 • Ansvar for HSEQ-manual, og sørge at denne er oppdatert i henhold til indre og ytre HSEQ krav.
 • Ansvar for HSEQ-kompetanseutvikling i organisasjonen for øvrig
 • Rapportere og følge opp HSEQ-relaterte måltall
 • Utvikle krise- og beredskapsplaner, og foreta jevne risikovurderinger

Utdanning

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde

Arbeidserfaring/kompetanse

 • Ledererfaring fra kvalitets- og sikkerhetsledelse, miljøledelse eller HSEQ-ledelse i større bedrifter
 • Gode kommunikasjon- og formidlingsegenskaper – både på norsk og engelsk
 • Kunnskap om internkontroll, revisjon, avvikshåndtering og læring
 • Erfaring med analyser og utredninger

 

Som HSEQ Director i ScaleAQ får du en viktig rolle i et konsern og en bransje i sterk vekst og utvikling.

Meny