CFO

Frist: Snarest
Sted: Trondheim

ScaleAQ

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk og består av Steinsvik, Aqualine og AquaOptima. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt. Med vår erfaring og unike portefølje av produkter og tjenester, tar vi sikte på å være verdens ledende leverandør av teknologi og infrastruktur for land- og sjøbasert havbruk. Vi er en partner og rådgiver for våre kunders land- og sjøbaserte akvakulturprosjekter. Våre løsninger er basert på dyp maritim kunnskap fra tøffe forhold. Vi er stolte av å ha 900 av de mest kompetente, solide og innovative hjernene innen havbruk. Solide mennesker gir solid bærekraftig virksomhet, for våre kunder og for ScaleAQ. Vi har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor langs hele norskekysten. Totalt har vi 27 kontorer i 11 ulike land.

CFO

Som CFO i ScaleAQ får du overordnet ansvar for ledelse og utvikling av konsernets økonomi- og finansfunksjon. I dette inngår ansvar for rapportering, regnskap, budsjettprosesser, samt rapportering til styre og eierskap. I rollen vil du både delta i strategiske beslutningsprosesser og forretningsutvikling, samtidig som du har hovedansvaret for at det er høy kvalitet på internkontroll, rutiner og prosesser.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for ledelse og utvikling av konsernets økonomi- og finansfunksjon og ledelsesinformasjonssystemer nasjonalt og internasjonalt
 • Sikre høy kvalitet på internkontroll, rutiner og prosesser
 • Være hovedforbindelse med bank og revisor i samarbeid med konsernregnskapssjef
 • Nøkkelrolle i selskapets videre vekst og utvikling, bidra i forretningsutvikling, analysere og synliggjøre forretningsmessige konsekvenser
 • Delta i strategiske beslutningsprosesser
 • Være en viktig bidragsyter innen M&A
 • Rapportere til CEO og inngå i konsernets ledergruppe

Erfaring og utdanning

 • Siviløkonom/MSc/MBA eller tilsvarende er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Dokumenterte lederegenskaper
 • Erfaring fra utarbeidelsen av forretningsanalyser og lønnsomhetsanalyser, og gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i disse
 • Gode kommunikasjonsegenskaper – både på norsk og engelsk
 • Kunnskap om og innsikt i industriell virksomhet er en fordel, gjerne fra et internasjonalt selskap
 • Erfaring fra M&A
Meny
Keep me updated
Hold meg oppdatert