ScaleAQ lanserer notvaskløsning

ScaleAQ starter salg av notvaskere basert på kavitasjonsteknologi.

Lengre levetid på nøter og redusert energiforbruk

– Vi i ScaleAQ har lenge vært på utkikk etter den rette vasketeknologien, forteller Audun Fjeldvær, VP Product Solutions i ScaleAQ.  Som en av de største leverandørene av not til havbruksnæringen har det vært avgjørende for oss at vasketeknologien vi valgte er skånsom, uten å gå på kompromiss med vaskeeffekt og effektivitet. Det har vi nå funnet; notvaskere med innovativ kavitasjonsvask rengjør nøtene effektiv med minimal påvirkning på coating og notlin. På denne måten kan vi gi en enda lengre levetid på nøtene.  

– Med denne teknologien kan også nøtene vaskes med mye mindre energi. Dette fordi man trenger mindre vann, dvs mindre pumper som krever mindre energi. Vi har sett at energibehovet kan reduseres helt ned til 1/3 sammenlignet med konvensjonell vask. Det forenkler elektrifisering av vask og muliggjør vask av nøter på ren batteridrift. Energiforbruket kan senkes så mye at det faktisk muliggjør bruk av strøm på merdene for drift/ og eller lading.

Kavitasjonsvasketeknologi

Kavitasjon er rask dannelse og kollaps av bobler i en væske. MEOX notvaskere er spesielt utviklet for å la havbrukere utnytte kavitasjonsteknologien til vask av nøter og annet utstyr. Ved å danne millioner av ørsmå luftbobler i vannstrømmen består strålen som treffer noten i stor grad av luft, selv ved høyt trykker strålen langt «mykere» enn en ren vannstråle. Luft, eller mer nøyaktig dampboblene som er dannet i vaskeenheten imploderer når treffer flaten som skal vaskes. Implosjonen skaper trykkbølger som bidrar til vaskeeffekten. Dette gir veldig skånsom vask, selv ved trykk opp til 200 bar.

Godt dokumentert

I perioden 2015- 2019 gjennomførte Sintef et prosjekt for å bedre forståelse og forbedring av tilgjengelige vasketeknologier. Lavtrykk (80 bar), høytrykk (200bar) og kavitasjonsvask (200bar) ble testet. Resultatene av prosjektet viste at vasking med lavtrykk ga liten vaskeeffekt men faktisk ga ganske store skader på not. Høytrykksspyling vasker bra, men ble også dokumentert til å være svært ødeleggende for impregneringen og reduserte denne med mellom 21% og 31% etter bare en vaskesyklus. Etter 35 vask var opptil 90% av impregneringen borte. Lavtrykksvaskingen fjernet 5–9% av impregnering etter en vask og 40–46% etter gjentatte vask. Kavitasjonsvask med hele 200bar, (samme som høytrykk) viste seg å ha ingen påvirkning etter en enkeltvask og bare 4–9% etter gjentatte vask. Kaviteringsvask kan også benyttes ned til 80bar og da blir den enda mer skånsom.

Konklusjonen: Kavitasjonsvask og høytrykkvask vasker, men kaviteringsvask er den desidert mest skånsomme vaskemetoden for både oppdrettsnøter og andre objekt som vaskes.

Også vask av lukkede løsninger og annet utstyr

– Vi tror også at kavitasjonsvask vil bli viktig innen vår CAS (closed aquaculture systems) satsing, fortsetter Audun Fjeldvær. Utviklingen og testing av spesialiserte vaskerigger til lukkede anlegg på sjø og land er allerede godt i gang. Det er ikke bare nøter som krever skånsom behandling, skader på tanker og duker kan fort bli dyrt, så vi er overbeviste om at kavitasjonsvask vil bli viktig også her fremover. I tillegg kan vi i dag tilby løsninger spesialtilpasset for vasking av skrog på fôrflåter og fartøy som passer godt inn med vår øvrige produktportefølje.

Axuda Ray kavitasjonsvasker

Gleder seg til å starte samarbeidet

Odd Ivar Mork er gründer og utviklingsleder i MEOX, som står bak utviklingen av vaskerobotene. – Vi gleder oss til å få i gang samarbeidet med ScaleAQ, når de overtar ansvar for salg og førstelinjeservice vil det frigjøre tid vi kan bruke til videreutvikling av vaskesystemene og andre prosjekter. Vi fikk patent på denne vaskemetoden allerede i 2018 og har siden videreutviklet og forbedret våre vaskerigger fortløpende.

– Vi er meget fornøyde med å få akkurat ScaleAQ med på laget, de kjenner oppdrettsnæringen og selskapet deler mange av de samme verdiene og fokuset på bærekraftige løsninger.

Fra venstre: Audun Fjeldvær, VP Product Solutions i ScaleAQ og Odd Ivar Mork, gründer og utviklingsleder i MEOX.

Meny