Ny Regionssjef nord i ScaleAQ

Frederik Andersen er ansatt som regionssjef nord i ScaleAQ. Han tiltrer stillingen 1. mars 2022.

Internt opprykk

Frederik har jobbet som rådgiver i selskapet siden 2019. Han kom til ScaleAQ fra NRS, der han var Driftsleder. Parallelt med full jobb har Frederik utdannet seg på UiT innen blant annet markedsføring, ledelse og Leverandørutvikling Havteknologi.

Et viktig marked

– Nord-Norge en meget viktig region for oss i ScaleAQ og stillingen er sentral i vårt arbeid med å serve den nordnorske delen av næringen enda tettere, forteller Åsmund Håvik, salgsdirektør for ScaleAQ i Norge.

– Vi har hatt en grundig prosess i forkant av ansettelsen og det gleder meg at en intern kandidat viste seg å være den beste til tross for flere kvalifiserte eksterne søkere. Vi har allerede startet arbeidet for å styrke regionen med flere nye rådgivere.

Lokal tilstedeværelse

– Jeg gleder meg til å bygge videre på det gode arbeidet som har vært lagt ned i regionen sier Frederik.

– Lokal tilstedeværelse er ekstremt viktig for våre kunder. Vi har nå 3 lokasjoner fra Bodø og nordover og har strategisk plassert ut fremskutte lager som også vil få dedikert servicepersonell knyttet til seg. Kundene vil merke at vi satser enda sterkere i regionen fremover.

Frederik Andersen, Regionssjef Nord

Bilde av Åsmund Håvik

Åsmund Håvik, Salgsdirektør Norge