Ny stor RAS-kontrakt for AquaOptima

Norway Royal Salmon (NRS) har valgt AquaOptima som leverandør av RAS-teknologi til sitt aller første smoltanlegg.

Det nye settefiskanlegget har et totalt karvolum på 16 350 kubikk, fordelt på 39 oppdrettskar. Anlegget ligger i Dåfjord i Troms og grunnarbeider ferdigstilles i løpet av juni. Byggestart er satt til august 2019 og det komplette anlegget skal etter planen stå ferdig i 2021.

AquaOptima er totalleverandør av RAS-teknologi til anlegget, og skal prosjektere, designe og levere et nøkkelferdig RAS-anlegg.—NRS har hatt et tydelig ønske om å få levert et anlegg med effektiv fiskelogistikk, optimal vannkvalitet og med driftssikker teknologi. Disse kravene stemmer godt overens med våre styrker, forklarer CEO i AquaOptima, Børge Søraas.

NRS om valget av AquaOptima

— Vi har valgt AquaOptima som RAS-leverandør fordi de har solide patenter og løsninger på blant annet partikkelfeller og avløp. Vi mener at teknologien deres sikrer et effektivt og plassbesparende RAS-anlegg med optimal vannkvalitet, sier konserndirektør for settefisk i NRS, Tore Evjen.

— AquaOptima er Norges mest erfarne leverandør av RAS-teknologi og en sentral leverandør i dette prosjektet. I dialogfasen snakket vi med flere leverandører – og i denne fasen utmerket de seg positivt. AquaOptima leverte hele veien på både tid og kvalitet. Samarbeidet har vært svært godt så langt og jeg forventer at det også vil fortsette slik, forteller Evjen.

Styrket posisjon i det norske markedet

AquaOptima har den siste tiden styrket den strategiske satsingen sin på det norske markedet, etter å ha hatt en sterk posisjon i det internasjonale RAS-markedet i flere tiår.

— At vi ble valgt som leverandør på dette anlegget er også en tydelig bekreftelse på at vår satsing på det norske markedet bærer frukter. Dette er det andre store RAS-prosjektet vi har blitt valgt som leverandør til på kort tid, sier COO i AquaOptima, Eskil Forås.

Rustet for fremtiden

AquaOptima har styrket teamet sitt for å møte etterspørselen fra markedet.

— Vi har rustet opp slik at vi både kan håndtere Dåfjord-prosjektet, og samtidig ta på oss nye prosjekter i tiden fremover. Dette er en satsing vi har planlagt over tid og som vi nå ser resultatene av, avslutter Søraas i AquaOptima.

Du kan lese mer om prosjektet på iLaks