Planlegger indisk oppdrettssamarbeid

AquaOptima AS og Samudraratna Ltd. har underskrevet en MoU som omfatter et mulig fremtidig oppdrettssamarbeid i India.

Som en del av statsminister Erna Solberg sin delegasjon i Mumbai, skrev daglig leder i AquaOptima, Børge Søraas, under en Memorandum of Understanding (MoU) som skal sikre samarbeidet.

Totalleveranse

Avtalen gjelder totalleveranse av oppdrettsløsninger knyttet opp mot den populære matfisken barramundi. Totalt er det planlagt en årlig produksjon på 3 000 tonn.

– Vi fikk en henvendelse via Innovasjon Norge og den norske ambassaden i India, fra Samudraratna Ltd. Det indiske selskapet ønsker å bygge seg opp som en industriell aktør innen akvakultur. De ønsker et komplett prosjekt med fullteknologi for både landbasert oppdrett og havbruk i sjø, forteller Søraas.

Norsk RAS-kompetanse

I tillegg til smoltproduksjon i RAS-anlegg, samt merdoppdrett og fôrflåter, står kompetanseoverføring innen oppdrett og fiskehelse sentralt i avtalen. Børge Søraas underskrev på vegne av Kverva-eide Scale Aquaculture.

AquaOptima vil sammen med søsterselskapene i Scale Aquaculture; Aqualine, Steinsvik og Patogen, ta ansvar for utviklingen av det som kan bli et norsk oppdrettseventyr i Asia.

– Det er både gøy og spennende at et indisk selskap ser til Norge og oss for RAS-teknologi og fullskala utvikling av oppdrett, sier Søraas.

Kjent art

Med lang erfaring innen oppdrett av barramundi, har AquaOptima også kunnskapen og teknologien som trengs for oppdrettsløsninger i tropiske strøk.

– Barramundi er en kjent art for oss, og er én av flere arter vi har ledende kompetanse på. Dette prosjektet føyer seg fint inn i rekken av arbeidet vi har gjort i Asia tidligere, og er nok særlig sammenlignbart med teknologien vi benytter i Bangladesh og Indonesia, utdyper Søraas.

Etterspurt teknologi

Neste steg i prosjektet er å utarbeide leveransedetaljene, før arbeidet startes opp allerede i februar.

For AquaOptima sin del, er avtalen en av flere nylig inngåtte RAS-samarbeid.

– Oppdragsmengden vår har økt betraktelig det siste året. Vi merker at RAS-teknologi er etterspurt både i Norge og på verdensbasis. Fokus på optimal vannkvalitet og fiskevelferd er viktig i bransjen, og vi er stolte over å være i førersetet for utviklingen, avslutter en meget fornøyd Børge Søraas.

Adresseavisen har også omtalt avtalen i denne saken (pluss-sak)