AquaOptima og Vikan Settefisk inngår avtale om RAS-samarbeid

AquaOptima og Vikan Settefisk har signert en avtale om bygging av et smolt- og postsmoltanlegg på Frøya. Grunnarbeidet er nesten ferdig og anlegget vil stå klart høsten 2019.

– Vi ser at postsmoltanlegg kommer til å bli stort og viktig for næringen i fremtiden og derfor ønsker vi å være i front av utviklingen. Kompakte RAS-anlegg er konkurransedyktige å satse på for oppdretter, forteller Børge Søraas, daglig leder i AquaOptima.

RAS-anlegget i Tverrvågen på Frøya blir et smolt- og postsmoltanlegg med en miks av laks- og ørretproduksjon i sjøvann, hvor hver art vil være i forskjellige avdelinger.

Anlegget får en størrelse på 7000 kubikkmeter i oppdrettsvolum og en kapasitet på 3,2 millioner postsmolt per år. RAS-anlegget bygges i samarbeid med entreprenør Petter Bakøy AS. Oppdrettskarene leveres av Overhalla betongbygg.

Kompakt og effektivt

Oppdrettskarene vil fungere som både fisketank og yttervegg. Fordi veggen fortsetter der kar-kanten slutter, gjør det anlegget både enormt arealbesparende og økonomisk gunstig for oppdretter.

– Dette er et kompakt og effektivt anlegg hvor det meste er automatisert. Det betyr at det trengs minimalt med folk for å drifte anlegget. Postsmolt er viktig i bransjen for tiden, noe vi har kompetanse på og noe vi ønsker å jobbe enda mer med i tiden som kommer, utdyper Søraas. 

Han ser flere potensielle synergieffekter fra prosjektet, knyttet til RAS i Norge og videre vekst for AquaOptima.

– For oss er dette et viktig prosjekt som viser at vi satser tyngre i Norge. Vi er veldig fornøyd med prosessen og ser frem til å se resultatene av vårt hittil største referanseanlegg i Norge.

Tett samarbeid

– Vi har et tett samarbeid med AquaOptima. I startfasen kommer de til å bidra med et opplæringsteam, fordi mye av dette er nytt for oss, forteller grunnlegger av Vikan Settefisk, Frode Reppe.

Investeringen i anlegget har en totalramme på 140 millioner kroner. Noe Reppe beskriver som et nødvendig løft for fremtiden.

– For oss er dette en vinn eller forsvinn-situasjon. For å være med på settefisksiden i bransjen, må vi ha større volum og større fisk. Det gir økt fleksibilitet på utsettelsestidspunktet og gjør oss i stand til å levere når kunden ønsker det.

Han fremhever fordelene av å jobbe tett med en erfaren norsk samarbeidspartner.

– At de er nære oss både geografisk og språkmessig, er en stor fordel for oss. De har høy kompetanse på RAS-anlegg og vi er veldig spente på fortsettelsen, sier Reppe.

Over: Børge Søraas, daglig leder i AquaOptima.

Skreddersøm

Søraas forteller om en prosess preget av svært godt samarbeid med kunden, hvor de har jobbet tett sammen for å kartlegge kriteriene for det skreddersydde anlegget.

– Vikan-anlegget er designet ut i fra kundens involvering og ønsker, og viser tydelig hva vi kan levere. Anlegget er ingen hyllevare og vi bruker vår teknologi – hvor vi har spesielt fokus på den optimale vannkvaliteten.

Optimal vannkvalitet i Vikan Settefisk sitt nye RAS-anlegg, leveres ved hjelp av OptiFarm-teknologien, hvor bruk av OptiTrap og OptiFlow-løsninger er essensielt.

– Vi vil jobbe tett på og være delaktig i oppstartsprosessen for å sørge for at kompetansen på selve teknologien, med spesielt fokus på driften av RAS og biofilter, overføres til kunden, forklarer Søraas.

Reduserer H2S-risiko

RAS-anlegget har også teknologi for å hindre oppsamling av organisk materiale og slik unngå H2S-hendelser.

– Designet gjør det enkelt å avdekke H2S-farer, hvor partikler i spillvann kan sedimentere og legge seg i rør eller såkalte sumper.

Hvis slammet får ligge og råtne, kan det utvikle H2S – som er ekstremt giftig for fisken.

– Spesielt i sjøvannssystemer er dette et problem vi har tatt hensyn til for å redusere risikoen for oppsamling av slikt slam. Samtidig er det viktig at en operasjonell operatør også følger med på dette, utdyper Søraas.

Video av nøkkelferdig anlegg

AquaOptima har laget en video om RAS-leveransen som tar utgangspunkt i utformingen av det nøkkelferdige Vikan-anlegget.